Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Športový deň

  V štvrtok  28.6. 2018 sme pre žiakov pripravili športový deň plný športových disciplín. Škola predsa nie je len o sedení v laviciach, ale aj o spoločných aktivitách plných zážitkov. Deti všetkých tried 1. stupňa skákali okolo rôznych prekážok, hádzali kužeľom a zaujímavý bol aj beh s ping-pongovou loptičkou.

  Deti sa zapojili aj do florbalového turnaja a stolného tenisu, kde si zmerali sily všetky triedy 2. stupňa.  Žiaci si výborne zašportovali, užili zábavu a stmelili kolektív.

 • Prednáška o svätosti

  V utorok 26. júna 2018 sme privítali v nšej škole dona Jozefa Luscoňa SDB - saleziána, ktorý priblížil našim žiakom život blahoslaveného Títusa Zemana SDB         a zároveň im zaujímavým spôsobom priblížil ako dosiahnuť osobnú svätosť.

  Prednáška dona Luscoňa bola sprevádzaná súťažnými otázkami a odmenami.

  Ďakujeme donovi Luscoňovi!

 • Zlatý drak 2018

  Žiaci 3.A triedy sa zúčastnili Medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže Zlatý drak 2018, ktorého téma bola tento rok Premeny papiera. Tešíme sa, že medzi ocenenými nechýbali naši žiaci. Diplom získala Sofia Gazdová za prácu „Už letí“, čestné uznania dostali Filip Goč za prácu „Neľútostný boj“ a Pavol Macko za prácu „Vystrašené stádo“. Našim nádejným výtvarníkom srdečne blahoželáme.

 • Tretiaci na dopravnom ihrisku

  Dňa 11. 6. 2018 sa žiaci tretieho ročníka našej školy zúčastnili aktivít na Dopravnom ihrisku v Ružomberku. V teoretickej časti ich príslušník dopravnej polície oboznámil s povinnosťami vodičov bicyklov a s významom niektorých dopravných značiek. V praktickej časti si precvičili používanie ochrannej prilby, zdokonalili si prvky techniky jazdy na bicykli a nacvičili si zručnú jazdu na križovatkách dopravného ihriska.

 • Exkurzia Havránok

  Dňa 13. júna 2018 naša škola opäť, tak ako po iné roky, organizovala dejepisnú exkurziu pre 6.A a 6.B v rámci keltského oppida Havránok pod vedením pána učiteľa Martina Lupča, Vladimíra Balla a Milana Sisku. Havránok, najznámejšie hradisko remesiel a obchodu Keltov žiakom ponúklo v rámci podujatia „S deťmi za Keltmi“ množstvo aktivít, ako napríklad pranie vlny, plstenie a tkanie, práca s hlinou či možnosť stať sa stredovekým rytierom. Popoludní bola pre žiakov pripravená ďalšia atrakcia – plavba loďou Mária. Žiaci si mali možnosť vyskúšať mostík kapitána a vidieť Havránok aj z „vodnej perspektívy“. Obohatení o nové zážitky a plný pekných dojmov sme sa popoludní vrátili domov.

 • Beseda v knižnici

  Beseda zameraná na prevenciu proti šikanovaniu. Žiakom bol prečítaný úryvok z knihy Romana Brata - Môj anjel sa vie biť - zameraný na problematiku šikanovania. Následne spolu s prednášajúcimi zadefinovali pojem šikanovanie. Ďalej pracovali na rôznych aktivitách - odpustenie, vyjadriť spolužiakovi kompliment, pozitivne vlastnosti tzv. liek proti šikane. Za odmenu  dostal každý žiak sladkú odmenu.

 • Po stopách Jána Pavla II. + Energylandia

  Opäť Poľsko! Náš záverečný šk.výlet začal v Krakowe – Lagiewnikoch        v Sanktuáriu sv. Jána Pavla II. Vnútro sanktuária je zdobené nádhernými zlatými mozaikami. Zúčastnili sme sa aj sv. omše v poľskom jazyku a videli naozaj veľa zo života Jána Pavla II.

        Druhú časť nášho výletu tvorila návšteva najväčšieho zábavného parku v Poľsku – Energylandie, kde sa nachádza neskutočné množstvo rôznych atrakcií na 1 mieste /horské dráhy, kolotoče, vodné atrakcie, rozličné tematické predstavenia,7D kino, amfiteátre, atď./ Odniesli sme si množstvo skvelých zážitkov.

 • PSÍČKOVO alebo  PPES JE NAJLEPŠÍ  PRIATEĽ ČLOVEKA: AJ MY  JEHO? 

  Pri príležitosti MDD zahrali profesionálni herci z Divadla J. Záborského predstavenie Psíčkovo. Poukázali v ňom na psí život plný rôznych radostí, starostí a nespravodlivosti. Na pretras sa dostali aj ľudské aktuálne témy: farby srsti (pleti) nie je dôležitá pri výbere kamaráta, podstatná je vzájomná súdržnosť, obetavosť, ochota pomôcť slabšiemu, nie ho šikanovať, pretože je iný ako ja. Tiež sa objavili prvky prejavov spupnosti, neprispôsobenia sa, vyvyšovania. Tieto témy boli podávané hravou, úsmevnou a nevtieravou formou umocnenou výstižnými, vtipnými a originálnymi pesničkami. Skvelé výkony hercov naši žiaci ocenili dlhotrvajúcim potleskom.

 • Konzultačný deň

  4. júna 2018 sa v našej škole uskutoční konzultačný deň v čase od 14.00 - do 16.30 hod.

 • Svedectvá o živote v závislosti

  Dňa 16.5. 2018 našu školu navštívili 2 členovia Komunity Cenacolo, Marcel a Sabino. Komunita Cenacolo pomáha narkomanom a strateným mladým ľuďom, ktorí chcú znovu nájsť sami seba, radosť, priateľstvo, prijatie a zmysel života. Je svedectvom Božej lásky. Jej zakladateľka, matka Elvíra, vybudovala toto veľkolepé dielo v roku 1983 v Taliansku. Dnes sú komunitné domy po celom svete, dokonca aj u nás na Slovensku, v Kráľovej pri Senci.

  Marcel a Sabino prišli žiakom porozprávať svoje svedectvá o živote v závislosti a o tom, ako Boh pôsobí, stará sa a uzdravuje.

  Ôsmaci a deviataci sa na stretnutí s nimi postupne dozvedeli množstvo zaujímavých a poučných informácií. Na začiatku si pozreli krátky film o začiatkoch komunity.

  Potom Marcel hovoril o tom, ako funguje život a bežný deň v komunite. Pre žiakov boli najzaujímavejšie svedectvá oboch mladých mužov. Hovorili o ich prvej skúsenosti s drogou, ich ceste závislosti, o tom, ako sa dozvedeli a dostali do komunity a ako im spoločenstvo a Božia milosť zmenila život.

  Nakoniec mohli Marcelovi a Sabinovi klásť otázky o tom, čo ich zaujímalo a oslovilo. Žiaci ocenili ich otvorenosť a úprimnosť.

 • Farbičková diskotéka

  V stredu 16. mája 2018 sa v našom ŠKD uskutočnila farbičková diskotéka. Úlohou detí bolo sa farebne obliecť. Repertoár pesničiek bol bohatý, a tak si deti prišli na svoje aj pri tanci. Všetci zažili veľa zábavy, taktiež nechýbalo ani občerstvenie a dobrá nálada. Veríme, že si to o rok znova zopakujeme.

 • Prvouka - téma hodiny: KLIEŠTE

  Pri pobyte v prírode na náš čakajú okrem príjemne strávených chvíľ aj niektoré nástrahy. Jednou z nich sú určite kliešte. Druháci sa na prvouke o nich dozvedeli veľa nových a zaujímavých informácií. PaedDr. RNDr. Mária Nováková, PhD. im prostredníctvom prezentácie a krátkeho videa ukázala vývinové štádiá kliešťa, rozdiely medzi dospelým jedincom a mláďaťom. Porozprávala o tom, že po uštipnutí, ktoré síce nie je bolestivé, zostávajú kliešte prisaté na tele, že nie všetky kliešte sú pre človeka nebezpečné. No infikované, ktoré majú v sebe baktérie alebo vírusy prenášajú na človeka nepríjemné ochorenia. Žiaci videli, ako prírodovedci zbierajú kliešte pre vedecké účely. Dozvedeli sa, ako sa majú chrániť a ako postupovať pri uštipnutí kliešťom. Na záver hodiny si overili svoje nové vedomosti v pracovnom liste. Najzaujímavejšie pre žiakov bolo pozorovanie správania sa živých kliešťov a porovnávanie dospelých jedincov a mláďat.

 • DEŇ MATIEK

  Každá rodina, ktorá privíta do rodiny dieťa, spolupracuje s Bohom na veľkom diele stvorenia. Táto práca matky a otca je náročná, ale zároveň krásna. 14. máj 2018 bol v našej škole slávnostným dňom, lebo sme si pripravili oslavu Dňa matiek.

  Žiaci 1. stupňa pripravili pod vedením pani učiteliek pútavý a pestrý program, v ktorom sme pozorovali rozvíjajúce sa talenty našich žiakov. Prváci si pripravili kytičku básní a pieseň. Druháci sa predviedli skvelou anglickou výslovnosťou v piesni, baletom a recitáciou . Tretiaci zahrali divadielko a zaspievali slovenskú aj anglickú pieseň. Štvrtáci sa predstavili piesňou a krásnym tancom. Folklórny krúžok zatancoval a zaspieval lúčne hry. Naši žiaci sa snažili svoje srdcia rozdať všetkým prítomným.

  Milé mamičky, ďakujeme za Vašu obetavosť, trpezlivosť a vyprosujeme Vám u Nebeskej matky Panny Márie, aby sa Vám deti za Vašu námahu odmenili dobrom, radosťou a láskou.

  V. Šajtrochová

 • Kurz Erasmus +

  14. – 28. apríla 2018 som sa zúčastnila kurzu Technológie vo vzdelávaní v anglickom meste Cardiff. Cardiff je hlavné mesto Walesu s 336 000 obyvateľmi. Pod vedením dvoch skúsených anglických lektorov som získala nové poznatky o používaní technológií vo vyučovacom procese a vymenila som si skúsenosti s milými kolegyňami z Fínska, Holandska, Česka, Francúzska a Nemecka. Vo voľných chvíľach som navštívila mnoho zaujímavých miest, ktoré ma obohatili o spoločenské, historické a kultúrne zážitky. Atrakciou mesta je športový areál Millenium stadium – polyfunkčný štadión a Millenium centre – centrum umenia. Navštívila som hrad v meste Cardiff, zrúcaniny kláštora zo 14. storočia Tintern Abbey, waleský parlament, banské múzeum Big Pit, Múzeum rímskej légie Caerleon, Múzeum waleskej histórie St´ Fagans, Národné múzeum umenia v Cardiffe, národný park Brecon Beacon a 2. najväčšie mesto Walesu na pobreží Swansea. Počas kurzu som si zvýšila moju kvalifikáciu a pripravený program ma obohatil v mnohých ohľadoch.

  PaedDr. Vladimíra Šajtrochová

 • Na bicykli bezpečne

  Dňa 4. 5. 2018 sa  naši štvrtáci zúčastnili cyklistickej súťaže Na bicykli bezpečne.     Po preverení teoretických vedomostí z cestnej premávky sme sa premiestnili             na dopravné ihrisko, kde bola postavená prekážková dráha. Úlohou žiakov bolo prejsť dráhu bez porušenia. Počas súťaže vládla príjemná atmosféra a žiaci si odniesli pekné zážitky.

 • Slávik Slovenska 2018

  Súťaže v speve ľudových piesní sa 4. mája 2018 sa v Kine Kultúra v Ružomberku zúčastnili traja žiaci našej školy – víťazi školského kola.

  CVČ Elán Ružomberok tu organizovala okresné kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska 2018. V najmladšej kategórii nás reprezentovala žiačka

  3. A triedy – Sofia Kováčiková. V 2. kategórii za našu školu spievala žiačka 6. A triedy – Emília Gejdošová. V 3. kategórii súťažil žiak 9. A triedy – Tomáš Gašpar. Súťažiaci spievali jednu ľudovú pieseň bez sprievodu hudobného nástroja a jednu ľudovú pieseň zo Spevníčka Slávik 2018 s akordeónovým sprievodom. Aj keď sme sa tento rok neumiestnili na stupňoch víťazov, žiaci podali pekný spevácky výkon. Ďakujeme im za reprezentáciu našej školy.

 • Oznam

  07. mája. 2018 (v pondelok)  je riaditeľské voľno.

 • Konzultačný deň

  Dnes, 30. apríla 2018 sa v našej škole uskutoční konzultačný deň v čase od 14.00 - do 16.30.

 • Zábavná chémia

  Žiaci 7.A pripravili svojim rovesníkom zaujímavé chemické pokusy, ktoré im na hodinách chémie predstavili . Dozvedeli sa ako si vyrobiť lávovú lampu alebo sloniu zubnú pastu z dostupných surovín. Ani žiaci zo 7. B sa nedali zahanbiť a vyrobili v rámci tematického celku Horenie a hasenie penový hasiaci prístroj. Siedmaci sa tento školský rok s chémiou len zoznamujú, no vďaka pokusom sa stáva príťažlivou a poučnou.

strana:

Novinky

Kontakt

 • ZŠ sv. Vincenta , Ružomberok
  Nám. A. Hlinku 22, 034 01 Ružomberok
 • Riaditeľka: 044/4304746
  Zástupkyňa: 044/4329933
  Ekonómka: 044/4320214

Fotogaléria