Navigácia

 • Zápis do 1.ročníka

  Tešíme sa na všetkých budúcich prváčikov :)

 • Konzultačný deň

  14. januára 2019 sa v našej škole uskutoční konzultačný deň v čase od 14.00 - do 16.30 hod.

 • OZNAM

  Zajtra 8. januára 2019 začneme nový rok svätou omšou v školskej kaplnke o 7.00 hodine. Po svätej omši bude nasledovať koleda.

 • Vianočná akadémia

  20. decembra 2018 vítala slávnostne vyzdobená telocvičňa našej školy rodičov a žiakov sviatočnou náladou. Deti so svojimi pani učiteľkami niekoľko týždňov pred Vianocami pripravovali program, ktorým chceli potešiť Ježiška a svojich rodičov. V úvode vianočnej besiedky zahrali štvrtáci vianočný príbeh. Potom prváci, druháci a tretiaci zaspievali pesničky a vinše pre Ježiška. Štvrtáci zaspievali koledy a nežnú pieseň pre Ježiška.

 • Vianočná Viedeň

  Dňa 14.12 sme sa vybrali do Viedne. Po dlhej ceste sa našou prvou zastávkou stala čokoládovňa v Kittsee. Vyskúšali sme rôzne  rakúske špeciality. Po ochutnávke čokolády nás autobus dopravil do centra Viedne.  Tam sme si naplno užili vianočnú atmosféru v podobe vianočných trhov. Našou poslednou zastávkou bolo prírodovedné múzeum, v ktorom sme si pozreli rôzne expozície z viacerých oblastí. Cestou späť sme sa zhodli, že o rok ideme znova. Dňa 14.12 sme sa vybrali do Viedne. Po dlhej ceste sa našou prvou zastávkou stala čokoládovňa v Kittsee. Vyskúšali sme rôzne  rakúske špeciality. Po ochutnávke čokolády nás autobus dopravil do centra Viedne.  Tam sme si naplno užili vianočnú atmosféru v podobe vianočných trhov. Našou poslednou zastávkou bolo prírodovedné múzeum, v ktorom sme si pozreli rôzne expozície z viacerých oblastí. Cestou späť sme sa zhodli, že o rok ideme znova.

 • Medzinárodný projekt - eTwinning

  Žiaci 2.B sa zapojili do medzinárodného projektu prostredníctvom eTwinning-u, v ktorom si vzájomne vymenili vianočné ozdoby a dekorácie so žiakmi z Poľska, Talianska, Slovenska. Vzájomne sme si vymieňali fotografie a videá z tvorby. Rozvíjali si zručnosti v predmetoch výtvarná výchova a anglický jazyk. Žiaci z týchto európskych krajín sa s nami podelili so svojimi vianočnými ozdobami, ktorými sme si vyzdobili vianočný stromček v triede a zútulnili sme si triedu. S projektom sa môžete oboznámiť na stránke:

  https://twinspace.etwinning.net/75857/home

 • CHÉMIA V LABORATÓRIU

  Žiaci 8. ročníka mali možnosť preveriť si svoje zručnosti v chemickom laboratóriu na GSA. Za pomoci skúsenejších študentov zisťovali prítomnosť kyslíka rôznymi zaujímavými pokusmi a upevnili si základné vedomosti o chemických prvkoch a zlúčeninách. Tieto aktivity sa stretli s nadšením u žiakov a vďačíme za to p. uč. RNDr. H. Drobulovej, ktorá vyučovaciu hodinu pripravila a zároveň našim žiakom ponúkla možnosť ďalšej spolupráce. Ďakujeme.

 • Hlasovanie

  Milí rodičia, žiaci, priatelia, vďaka Vašim hlasom sme momentálne na 2.mieste. https://nanovylevel.sk  Hlasovať sa dá do 31.12.2018. Záleží nám na každom hlase, lebo boj o prvé miesto sa vyostruje. Preto Vás prosíme, využite každú možnosť na získanie hlasov pre Vaše/naše deti.

 • Kia Motors Slovakia grant

  Naša škola získala v mesiaci november vďaka nadácii Kia Motors Slovakia grant s názvom Digitálna učebňa. V rámci tejto učebne môžu žiaci využívať na vyučovaní 15 kusov tabletov spolu s interaktívnou tabuľou. V súčasnosti už niekoľko tried realizuje vzdelávanie pomocou tabletov a softvérom Smartbooks. Žiaci sa na takúto formu vyučovania tešia a na hodinách aktívne pracujú. Vďaka takejto digitálnej učebni očakávame lepšie vzdelávacie výsledky a zvýšený záujem o vzdelávanie.

 • ASTROSTOP 2018

  Dňa 28. novembra sa naši žiaci zúčastnili zaujímavej astronomickej súťaže s názvom
  Astrostop.
  Súťaží sa v 4 kolách, pričom všetci súťažiaci si najskôr zmerajú sily vo vedomostiach
  a v poznávaní obrázkov prostredníctvom interaktívneho hlasovania. Po sčítaní nazbieraných bodov postupujú do tretieho – semifinálového kola najlepší piati súťažiaci, ktorí v časovom limite 2 minút hádajú odborné astronomické výrazy. Po ďalšom sčítaní hlasov sa do posledného – finálového kola dostanú len dvaja najlepší. Víťazom sa stáva ten, ktorý skôr nájde astronomický objekt skrytý v premietnutom obrázku a odváži sa ho pomenovať.
  Pre našich žiakov bola súťaž veľmi úspešná – do semifinálového kola postúpili nakoniec až traja žiaci – Samuel Suchoň zo 6. B a z deleného, prvého miesta Šimon Hadač zo 7. A a Adrián Boguský z 9. A.
  Konečným víťazom sa nakoniec stal náš žiak ADRIÁN BOGUSKÝ.
  Srdečne mu blahoželáme!

 • Adventné vence

  Od pondelka 26.11. 2018 - do piatku 30.11.2018 v priestoroch školy v čase od 13.-15.hod. si môžete zakúpiť živý alebo umelý adventný veniec. Ponúkame aj možnosť vlastnoručne si adventný veniec aj vyrobiť a to vo štvrtok 29. 11. a v piatok 30.11. v čase od 13 hod. - do 15.30.

 • eTwinning

  Žiaci 4.A sa zapojili do medzinárodného projektu prostredníctvom eTwinning-u, v ktorom sa podelili so žiakmi z Rumunska, Poľska, Bosny a Hercegoviny a Turecka so svojimi zážitkami z prípravyna exkurziu do Bratislavy, s výtvarným zobrazením zaujímavých miest nášho hlavného mesta s popisom v angličtine. Rozvíjali si zručnosti v predmetoch vlastiveda, výtvarná výchova a anglický jazyk. Žiaci s týchto európskych krajín sa s nami podelili so svojimi zaujímavými aktivitami, ktoré okrem vyučovania v školách zažili. S projektom sa môžete oboznámiť na stránke: https://twinspace.etwinning.net/75497

 • Testovanie piatakov

  Dňa 21. novembra 2018 v našej škole bude prebiehať testovanie piatakov, z tohto dôvodu žiaci na II.stupni  majú riaditeľské voľno.

 • Zrýchlený šach

  Dňa 9. novembra 2018 sa v športovej hale Koniareň v Ružomberku konali Školské majstrovstvá okresu Ružomberok základných škôl v zrýchlenom šachu 2018/19, na ktorých sa zúčastnili traja žiaci našej školy Tomáš Macko (5.B), Tadeáš Bačo a Samuel Jurgoš (7.A). Hralo sa švajčiarskym systémom na 7 kôl s hracím tempom 2x10 min. bez zapisovania ťahov. Samuel Jurgoš obhájil prvenstvo z minulého roka a opäť získal krásne 1. miesto. Postupuje do krajského kola v Čadci. Srdečne gratulujeme.

 • Október - mesiac úcty k starším

  Mesiac október je mesiacom úcty k starším. Naši žiaci 4.A si počas tvorivej dielne v Liptovskom múzeu v Ružomberku prezreli exponáty múzea v národopisnej expozícii, aby sa dozvedeli ako žili naši predkovia v 19. storočí. Potom žiaci vypracovali o sprístupnených informáciách pracovný list. Počas zážitkového vyučovania si vyskúšali česanie ovčej vlny, plstenie do potrebného tvaru srdiečka pre svoju starú mamu.  

 • Exkurzia do Košíc

  Vo vlastivednom učive 4. ročníka v tematickom celku Objavné cesty po Slovensku žiak vie spoznať najvýznamnejšie a najatraktívnejšie časti Slovenska. Preto sa 17. októbra 2018 žiaci vydali na exkurziu rýchlikom z Ružomberka do Košíc. V Košiciach si štvrtáci uctili relikvie blahoslavenej Anny Kolesárovej – mučeníčky čistoty v Dóme sv. Alžbety. V planetáriu sledovali vesmírne divadlo s výkladom o pohybe planét a hviezd. Nakoniec sa výdatne pohrali v expozícii technických hračiek.  

 • Hodina prírodovedy

  Počas vyučovania prírodovedy sa žiaci 4.A dozvedeli nové informácie o našej slnečnej sústave. Porovnávali si veľkosť planét a vzdialenosť od Slnka. Tieto informácie potom žiaci spracovali na hodine výtvarnej výchovy a vytvorili zaujímavé modely našej slnečnej sústavy. Počas vyučovania prírodovedy sa žiaci 4.A dozvedeli nové informácie o našej slnečnej sústave. Porovnávali si veľkosť planét a vzdialenosť od Slnka. Tieto informácie potom žiaci spracovali na hodine výtvarnej výchovy a vytvorili zaujímavé modely našej slnečnej sústavy.

 • Exkurzia v Prešove

  Dňa 10.10. 2018 sa naši tretiaci zúčastnili exkurzie v Prešove, kde sa oboznámili s podrobným postupom výroby hostií. Ide o jedinú výrobňu hostií u nás na Slovensku. Sestričky nám ukázali všetko - od prípravy cesta až po konečnú úpravu, v akej sa distribuujú do farností. Pri každom sv. prijímaní si na nich s vďakou spomenieme, pretože je to náročná práca.

  Žiaci si prezreli aj relikvie gréckokatolíckych mučeníkov - biskupa Petra Pavla Gojdiča a biskupa Vasiľa Hopka a tiež unikátnu vernú kópiu Turínskeho plátna v gréckokatolíckom Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v centre Prešova a zúčastnili sa na sv. omši v Konkatedrále sv. Mikuláša.

 • Volejbalový turnaj zamestnancov cirkevných škôl

  Piatok 19. októbra patril v Ružomberku Volejbalovému turnaju zamestnancov cirkevných škôl Spišskej diecézy. Turnaj organizovala Zš Vincent a v telocvični GSA sa odohrala skupina B. V nej sme nastúpili proti Trstenej a Starej Ľubovni. Obe družstvá boli nad naše sily. V zápase o 5.miesto sme sa stretli so SZŠ M.T.Schererovej z RK a tentokrát sme to dotiahli do úspešného konca. Výsledkom bolo teda celkové 5.miesto. Víťazom turnaja sa stala ZŠ R. Dilonga v Trstenej, druhé miesto patrí ZŠ sv. Vincenta a tretí skončil Tvrdošín. Ďakujeme všetkým reprezentantom, náhradníkom i rozhodcom za ochotu a prípravu domáceho prostredia 😉

 • Účelové cvičenie

  V piatok 5. októbra žila naša škola ÚČELOVÝM CVIČENÍM. Na prvej hodine sa žiaci naučili dôležité telefónne čísla, rozlišovať varovné signály, pripraviť improvizované prostriedky individuálnej ochrany a mnoho ďalších užitočných informácií. Počas tejto aktivity zrazu zaznelo hlásenie: „ Pozor! Je vyhlásený poplach!“ A všetci žiaci v tom momente museli čo najrýchlejšie opustiť budovu školy. Po vyhodnotení evakuácie školy sa žiaci rozdelili na 2 skupiny. Jedna skupina sa zúčastnila prednášky pána učiteľa Michala Holuba o málo známom športe - dlhom triatlone, ktorého je pán učiteľ slovenským reprezentantom.

  Druhá skupina žiakov sa sústredila na školskom dvore, kde ich už čakali deviataci s pripravenými brannými súťažami. Po teoretickej príprave nemali triedy problém úspešne absolvovať stanovištia, na ktorých si vyskúšali prenos raneného, privolanie rýchlej zdravotnej pomoci, skompletizovanie evakuačnej batožiny a pochod cez „zamorené územie“ s nasadenou plynovou maskou. Všetci sa však zapotili pri ošetrení zatvorenej zlomeniny predlaktia a pri zastavení veľkého krvácania na predlaktí.

  Na záver sa jednotlivé triedy vybrali na krátku vychádzku. Keďže počasie nám prialo, mohli sme si v prírode vychutnať teplé slnečné lúče a užiť si spoločnosť spolužiakov.

strana:

Novinky

Kontakt

 • ZŠ sv. Vincenta , Ružomberok
  Nám. A. Hlinku 22, 034 01 Ružomberok
 • Riaditeľka: 044/4304746
  Zástupkyňa: 044/4329933
  Ekonómka: 044/4320214

Fotogaléria