Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Zápis do prvého ročníka

 • AJ TENTO ROK SME „ZAHVIEZDILI“!!!

  Dňa 20. 3. sa na ZŠ Bystrická opäť stretli mladí astronomickí nadšenci, aby si zmerali sily v okresnom kole OLYMPIÁDY s názvom „ČO VIEŠ O HVIEZDACH“. Našu už osvedčenú trojicu v zložení ADRIAN BOGUSKÝ a DAMIÁN KENDERA a ŠIMON HADAČ tento rok doplnili v 1. kategórii Samuel SUCHOŇ a Adam VAJDÁK.

  Chlapci sa počas roka na tento deň patrične pripravovali, čo sa nakoniec ukázalo aj pri vyhlasovaní výsledkov. V 1. kategórii ŠIMON HADAČ nakoniec obsadil 2. miesto a Samuel SUCHOŇ(ako nováčik)3. miesto. V 2. kategórii sa stal víťazom ADRIÁN BOGUSKÝ DAMIÁN KENDERA skončil na 3. mieste.

  Všetkým trom nádejným astronómom blahoželáme a prajeme im čo najlepšie umiestnenie aj v krajskom kole!!!

 • Krúžok - Šikovné ruky

  Na krúžku Šikovné ruky I. sme sa inšpirovali básňou Ľudmily Podjavorinskej Čim – čim. Spomínate si na príbehy o lenivom vrabčiakovi Čimovi? Musel dostať mnoho príučiek, kým sa stal zodpovednýmmanželom krásnej vrabčice Činky. Deti na motívy básne vytvorili postavičky vrabčej rodinky.

 • Kreatívne dokreslené-výtvarná súťaž

  Do okresného kola výtvarnej súťaže „Kreatívne dokreslené“ na tému VODOPÁD sme zaslali 23 prácnašich žiakov. Potešilo nás, že sme v tejto súťaži uspeli a naša tretiačka Sofia Gazdová získala 3.miesto. Svoje dielo nazvala Pri západe slnka.

 • Tvorivo na hodinách Techniky

  Učebný predmet Technika, s ktorým sa žiaci na našej škole oboznamujú už od piateho ročníka, postupne prináša svoje „ovocie“. Nakoľko predmet by mal byť okrem teoretických poznatkov, založený predovšetkým na praktickej zručnosti, s príchodom veľkonočných sviatkov prinášame niekoľko fotografií z „tvorivej dielne“ našich žiakov.

 • Hviezdoslavov Kubín

  19. marca sme sa stretli v 3. B s umeleckým slovom na školskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín. Poézia aj próza znela skoro dve hodiny v podaní dvadsiatich troch žiakov 1. stupňa našej školy. Príprava na najstaršiu a najprestížnejšiu súťaž v oblasti umeleckého prednesu bola určite náročná. Žiaci a rodičia našli vhodné ukážky, ktoré nás vniesli do zaujímavých situácií a príbehov. Sme radi, že máme žiakov, ktorí ovládajú umenie prednesu a vedia nás svojím precíteným vyjadrením písaného slova potešiť. V kategórii próza zvíťazil Šimon Suchoň z 3. B, 2. miesto získal Ondrej Baláž z 3. B, na 3. mieste sa umiestnil Richard Kucík z 2. B. V kategórii poézia zvíťazil Marek Urban z 3. B, 2. miesto získala Sofia Kováčiková z 3. A a tretie miesto si rozdelili Gabriela Dvorščáková z 2. A a Natanael Ivák z 2. B.

 • Oznam

  V stredu 21. marca 2018 bude riaditeľské voľno pre 5.- 8.ročníky z dôvodu Testovania 9.

 • Anglický týždeň v našej škole

  Opäť po roku sme privítali v našej škole lektorov z Británie Emmu Leech a Mathewa Dyasa.  Mladí, nadšení lektori, ktorí strávili s našimi deťmi celé dopoludnie. Kurzu sa zúčastnilo 61 detí z 2.-9. ročníka. Formou rôznych aktivít sa žiaci učili komunikovať v jazyku čo najefektívnejšie, vyjadrovať svoje vlastné názory a tvoriť vlastné príbehy.

  Kurz pod názvom Talk Talk sa v našej škole konal už piaty rok a žiaci sa po jeho absolvovaní cítia vždy o niečo istejší a nemajú strach sa vyjadrovať.

  Anglický týždeň bol veľkým prínosom pre žiakov,ale aj nás učiteľov. Veľmi sa tešíme na budúci rok. Nech aj toto všetko slúži na česť a slávu Božiu a radosť Matky Božej.

 • Konzultačný deň

  Oznamujeme Vám, že v pondelok 12. marca 2018 sa v našej škole uskutoční konzultačný deň v čase od 14.00 - 16.30 hodiny.

  Všetci ste vítaní.

 • Anglické divadelné predstavenie „Heroes“

  V pondelok 26.febrára 2018 sa žiaci II. stupňa našej školy pod vedením učiteľov,  zúčastnili anglického divadelného predstavenia pod názvom „Heroes.“

  Toto divadelné predstavenie pripravilo Divadelné centrum z Martina a konalo sa vo Veľkej Dvorane Kultúrneho domu v Ružomberku.

   Účasťou na tomto predstavení si žiaci  mohli rozšíriť slovnú zásobu a overiť si svoje vedomosti z anglického jazyka.

  Na nasledujúcich hodinách , učitelia anglického jazyka spolu so žiakmi zhodnotili divadelné predstavenie a tiež  sa navzájom obohatili o nové vedomosti a skúsenosti.  sr. Dagmar Mária Drobňáková

 • Okresné kolo dejepisnej olympiády

  Vo štvrtok 15. februára 2018 sa v priestoroch ZŠ Zarevúca konal v poradí už 10. ročník okresného kola Dejepisnej olympiády. Tematicky bola olympiáda zameraná na dejiny starovekého Grécka (6. – 7. ročník) a Totalitné diktatúry medzi dvoma svetovými vojnami (8. – 9. ročník). Naši žiaci opäť dokázali, že sa v „kráľovskej disciplíne“ vyznajú. V ťažkej konkurencii (spolu 60 súťažiacich) obstáli veľmi dobre. MIRIAM NEMEŠOVÁ v kategórii D (8. ročník) nezaváhala a stala sa VÍŤAZKOU KATEGÓRIE a priamo z 1. miesta postúpila do krajského kola. V kategórii E a F (7. a 6. ročník) obsadili ANDREJ POTOČKA a LENKA LOFAJOVÁ zhodne veľmi pekné 5. miesto. Na súťaži nás reprezentovali aj Jakub Culka, Šimon Galoš a Anežka Prídavková. Všetkým žiakom srdečne blahoželáme, ďakujeme za peknú reprezentáciu školy a Miriam držíme palce v krajskom kole!

 • Pozývame

 • Smútok a zdesenie vystriedala nádej a radosť (Návšteva KT Osvienčim-Brezinka a Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove)

  Pamätný Deň obetí holokaustu a rasového násilia si každoročne na Slovensku pripomíname 9. septembra. Tento deň nás nabáda, aby sme na chvíľu zastali, zamysleli sa a pripomenuli si hrôzy druhej svetovej vojny. Obzvlášť v dnešnej dobe, kedy sa opätovne vzmáha vlna rasizmu, neznášanlivosti a xenofóbie voči iným národnostiam. Poučení slovami nositeľa Nobelovej ceny mieru Elieho Wiesela: „Svätou povinnosťou všetkých ľudí dobrej vôle je nezabúdať na minulosť.“,sa aj naši deviataci a ôsmaci dňa 16. februára zúčastnili poznávacej exkurzie Osvienčim – Krakov. Po necelých troch hodinách cesty autobusom sme zastavili neďaleko najväčšieho koncentračného tábora v období nacizmu – Osvienčim-Brezinka (Auschwitz I., II.). Mrazivé ráno, vynikajúci výklad lektorky s pútavými príbehmi očitých svedkov (napr. Haliny Birenbaumovej a i.), desivé miesta barakov, plynových komôr a ciel (v jednej z nich bol väznený aj poľský kňaz z Varšavy – sv. Maximilián Kolbe), zanechali v nás hlboké dojmy a nesmierny smútok. Naplnení súcitom sme sa pobrali ďalej. Po hodine a pol nás vítalo mesto Krakov. Našou v poradí druhou zastávkou bola návšteva Sanktuária Božieho milosrdenstva v Lagiewnikoch. Prežili sme tu nezabudnuteľné chvíle. Svätá omša v slovenskej kaplnke, prednáška o živote sv. Faustíny Kowalskej a korunka Božieho milosrdenstva boli pre nás duchovnou posilou a povzbudením, že žiadne zlo nad nami nemá moc, ak naplno dôverujeme Ježišovi. Povzbudení vierou a životom sr. Faustíny sme sa plní nezabudnuteľných zážitkov vrátili späť domov. Aj vďaka tejto exkurzii sme lepšie pochopili, že smútok a zdesenie, ktoré prináša nenávisť a zloba, môže vystriedať nádej a radosť z Božej lásky k nám.

 • EXPERT geniality show

  Žiaci 6.-9. ročníkov našej školy sa zapojili do vedomostnej celoslovenskej súťaže . V 11.ročníku súťaže sa o titul EXPERT uchádzalo viac ako 10 000 žiakov základných a stredných škôl. V silnej konkurencii sa naši žiaci nestratili a medzi najúspešnejších šiestakov patrili: Jakub Culka v téme Dejiny, udalosti, umenie , v téme Mozgolamy Šimon Hadač a Pavol Olos bol úspešný v témach Svetobežník a Dejiny, udalosti , umenie. Siedmakov výborne reprezentoval Anton Olos v téme Tajomstvá prírody. Tomáš Brček z deviateho ročníka zabodoval v témach Svetobežník a Góly, body, sekundy. Titul TOP EXPERT získala najúspešnejšia žiačka z ôsmeho ročníka Miriam Nemešová v témach Dejiny, udalosti, umenie a Svetobežník. Ocenených žiakov sme odmenili diplomami a cenami, ktoré venovala Talentída, n.o. Ďakujeme všetkým účastníkom a úspešným žiakom srdečne gratulujeme.

 • KARNEVAL

  Sezóna karnevalov je v plnom prúde, a preto sme sa aj v našej telocvični zišli vo štvrtok 1. februára na školskom karnevale. Zavítali k nám princezné, princovia, draci, kuchárikovia, zdravotnícki pracovníci, šašovia a rôzne zvieratká. Po úvodnej promenáde masiek nasledovalo vyhodnotenie, kde sa nám zapáčili vlastnoručne vyrobené prezleky. Staršie žiačky pomáhali pri zaujímavých súťažiach, za ktoré mladší žiaci dostali sladkú odmenu. Pri rezkých pesničkách si žiaci zatancovali „metlový tanec“. Na chodbe sme si mohli nakresliť svoj obrázok na papierovú stenu. V závere karnevalu bola tombola a veľa žiakov získalo pekné ceny. Pre všetkých to bolo skvelo strávené popoludnie pri zábave so spolužiakmi.

 • Beseda s docentom Antonom Laučekom

  Dnes 29.1.2018 sa uskutočnila pre žiakov deviatych ročníkov beseda s pánom docentom Antonom Laučekom.Ružomberký spisovateľ, rodák z Černovej, svojimi vtipnými príbehmi pobavil našichdeviatakov. Predstavil im svoje knihy, z niektorých prečítal aj krátke poviedky. Zámeromautora bolo hlavne povedať žiakom, že čítať knihy je veľmi dôležité. Porozprával aj historkyz mladosti. Najviac žiakov zaujala a pobavila historka ,,ako sa opíjajú sliepky.“ V závere maližiaci priestor na otázky, na ktoré im pán decent A. Lauček s radosťou odpovedal.

 • Polročné prázdniny

  Oznamujeme rodičom, že 2. februára 2018 žiaci z dôvodu polročných prázdnin nepôjdu do školy.

 • ŠKOLSKÝ KARNEVAL

  Srdečne pozývame. Začnite si chystať masky :)

 • Zápis do 1. ročníka

  Oznamujeme rodičom, že zápis do 1. ročníka sa uskutoční na našej škole v termíne od 9. - 10. apríla 2018.

  Bližšie informácie ohľadom zápisu poskytneme neskôr.

strana:

Novinky

Kontakt

 • ZŠ sv. Vincenta , Ružomberok
  Nám. A. Hlinku 22, 034 01 Ružomberok
 • Riaditeľka: 044/4304746
  Zástupkyňa: 044/4329933
  Ekonómka: 044/4320214

Fotogaléria