Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Účelové cvičenie

  V piatok 5. októbra žila naša škola ÚČELOVÝM CVIČENÍM. Na prvej hodine sa žiaci naučili dôležité telefónne čísla, rozlišovať varovné signály, pripraviť improvizované prostriedky individuálnej ochrany a mnoho ďalších užitočných informácií. Počas tejto aktivity zrazu zaznelo hlásenie: „ Pozor! Je vyhlásený poplach!“ A všetci žiaci v tom momente museli čo najrýchlejšie opustiť budovu školy. Po vyhodnotení evakuácie školy sa žiaci rozdelili na 2 skupiny. Jedna skupina sa zúčastnila prednášky pána učiteľa Michala Holuba o málo známom športe - dlhom triatlone, ktorého je pán učiteľ slovenským reprezentantom.

  Druhá skupina žiakov sa sústredila na školskom dvore, kde ich už čakali deviataci s pripravenými brannými súťažami. Po teoretickej príprave nemali triedy problém úspešne absolvovať stanovištia, na ktorých si vyskúšali prenos raneného, privolanie rýchlej zdravotnej pomoci, skompletizovanie evakuačnej batožiny a pochod cez „zamorené územie“ s nasadenou plynovou maskou. Všetci sa však zapotili pri ošetrení zatvorenej zlomeniny predlaktia a pri zastavení veľkého krvácania na predlaktí.

  Na záver sa jednotlivé triedy vybrali na krátku vychádzku. Keďže počasie nám prialo, mohli sme si v prírode vychutnať teplé slnečné lúče a užiť si spoločnosť spolužiakov.

 • Kuba - dve tváre slobody

  Dňa 8. 10. 2018 sa žiaci 8. ročníka zúčastnili vzdelávacieho projektu s názvom SVET OKOLO NÁS. Tím „nadšencov“ zo spoločnosti Crea-edu v Martine žiakom a študentom každoročne priblíži zaujímavé kúty našej planéty. V tomto roku sme mohli vďaka nim navštíviť ostrov Kuba. Počas prednášky nám sprievodcovia vďaka zaujímavému dokumentárnemu filmu a ich sprievodnému slovu priblížili geografické, biologické, historické aj kultúrne aspekty ostrova. Svoje odborné poznatky okorenili o zaujímavé zážitky. Na záver mali žiaci možnosť pýtať sa na to, čo ich najviac zaujalo. Sprievodcovia dokázali na všetko ľahko odpovedať, pretože väčšinu odpovedí „prežili“ pri niekoľkomesačnom cestovaní ostrovom.

  Už teraz sa tešíme na budúcoročné stretnutie, na ktorom nám priblížia zaujímavú, ale málo známu krajinu Irán.

 • Rodičovské stretnutie

  Srdečne Vás pozývame na Plenárne rodičovské stretnutie, ktoré sa uskutoční 10. septembra 2018 od 15.30 hod.

 • Nový školský rok 2018/2019

  Oznamujeme rodičom a žiakom školy, že školský rok 2018/2019 sa začína

  3. septembra 2018 (pondelok) sv. omšou o 8,00 h vo farskom kostole.

  Slávnostné otvorenie bude po skončení sv. omše na školskom dvore, v prípade nepriaznivého počasia v telocvični školy.

  Tešíme sa na Vás :)   ZŠ sv. Vincenta Ružomberok

 • Športový deň

  V štvrtok  28.6. 2018 sme pre žiakov pripravili športový deň plný športových disciplín. Škola predsa nie je len o sedení v laviciach, ale aj o spoločných aktivitách plných zážitkov. Deti všetkých tried 1. stupňa skákali okolo rôznych prekážok, hádzali kužeľom a zaujímavý bol aj beh s ping-pongovou loptičkou.

  Deti sa zapojili aj do florbalového turnaja a stolného tenisu, kde si zmerali sily všetky triedy 2. stupňa.  Žiaci si výborne zašportovali, užili zábavu a stmelili kolektív.

 • Prednáška o svätosti

  V utorok 26. júna 2018 sme privítali v nšej škole dona Jozefa Luscoňa SDB - saleziána, ktorý priblížil našim žiakom život blahoslaveného Títusa Zemana SDB         a zároveň im zaujímavým spôsobom priblížil ako dosiahnuť osobnú svätosť.

  Prednáška dona Luscoňa bola sprevádzaná súťažnými otázkami a odmenami.

  Ďakujeme donovi Luscoňovi!

 • Zlatý drak 2018

  Žiaci 3.A triedy sa zúčastnili Medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže Zlatý drak 2018, ktorého téma bola tento rok Premeny papiera. Tešíme sa, že medzi ocenenými nechýbali naši žiaci. Diplom získala Sofia Gazdová za prácu „Už letí“, čestné uznania dostali Filip Goč za prácu „Neľútostný boj“ a Pavol Macko za prácu „Vystrašené stádo“. Našim nádejným výtvarníkom srdečne blahoželáme.

 • Tretiaci na dopravnom ihrisku

  Dňa 11. 6. 2018 sa žiaci tretieho ročníka našej školy zúčastnili aktivít na Dopravnom ihrisku v Ružomberku. V teoretickej časti ich príslušník dopravnej polície oboznámil s povinnosťami vodičov bicyklov a s významom niektorých dopravných značiek. V praktickej časti si precvičili používanie ochrannej prilby, zdokonalili si prvky techniky jazdy na bicykli a nacvičili si zručnú jazdu na križovatkách dopravného ihriska.

 • Exkurzia Havránok

  Dňa 13. júna 2018 naša škola opäť, tak ako po iné roky, organizovala dejepisnú exkurziu pre 6.A a 6.B v rámci keltského oppida Havránok pod vedením pána učiteľa Martina Lupča, Vladimíra Balla a Milana Sisku. Havránok, najznámejšie hradisko remesiel a obchodu Keltov žiakom ponúklo v rámci podujatia „S deťmi za Keltmi“ množstvo aktivít, ako napríklad pranie vlny, plstenie a tkanie, práca s hlinou či možnosť stať sa stredovekým rytierom. Popoludní bola pre žiakov pripravená ďalšia atrakcia – plavba loďou Mária. Žiaci si mali možnosť vyskúšať mostík kapitána a vidieť Havránok aj z „vodnej perspektívy“. Obohatení o nové zážitky a plný pekných dojmov sme sa popoludní vrátili domov.

 • Beseda v knižnici

  Beseda zameraná na prevenciu proti šikanovaniu. Žiakom bol prečítaný úryvok z knihy Romana Brata - Môj anjel sa vie biť - zameraný na problematiku šikanovania. Následne spolu s prednášajúcimi zadefinovali pojem šikanovanie. Ďalej pracovali na rôznych aktivitách - odpustenie, vyjadriť spolužiakovi kompliment, pozitivne vlastnosti tzv. liek proti šikane. Za odmenu  dostal každý žiak sladkú odmenu.

 • Po stopách Jána Pavla II. + Energylandia

  Opäť Poľsko! Náš záverečný šk.výlet začal v Krakowe – Lagiewnikoch        v Sanktuáriu sv. Jána Pavla II. Vnútro sanktuária je zdobené nádhernými zlatými mozaikami. Zúčastnili sme sa aj sv. omše v poľskom jazyku a videli naozaj veľa zo života Jána Pavla II.

        Druhú časť nášho výletu tvorila návšteva najväčšieho zábavného parku v Poľsku – Energylandie, kde sa nachádza neskutočné množstvo rôznych atrakcií na 1 mieste /horské dráhy, kolotoče, vodné atrakcie, rozličné tematické predstavenia,7D kino, amfiteátre, atď./ Odniesli sme si množstvo skvelých zážitkov.

 • PSÍČKOVO alebo  PPES JE NAJLEPŠÍ  PRIATEĽ ČLOVEKA: AJ MY  JEHO? 

  Pri príležitosti MDD zahrali profesionálni herci z Divadla J. Záborského predstavenie Psíčkovo. Poukázali v ňom na psí život plný rôznych radostí, starostí a nespravodlivosti. Na pretras sa dostali aj ľudské aktuálne témy: farby srsti (pleti) nie je dôležitá pri výbere kamaráta, podstatná je vzájomná súdržnosť, obetavosť, ochota pomôcť slabšiemu, nie ho šikanovať, pretože je iný ako ja. Tiež sa objavili prvky prejavov spupnosti, neprispôsobenia sa, vyvyšovania. Tieto témy boli podávané hravou, úsmevnou a nevtieravou formou umocnenou výstižnými, vtipnými a originálnymi pesničkami. Skvelé výkony hercov naši žiaci ocenili dlhotrvajúcim potleskom.

 • Konzultačný deň

  4. júna 2018 sa v našej škole uskutoční konzultačný deň v čase od 14.00 - do 16.30 hod.

 • Svedectvá o živote v závislosti

  Dňa 16.5. 2018 našu školu navštívili 2 členovia Komunity Cenacolo, Marcel a Sabino. Komunita Cenacolo pomáha narkomanom a strateným mladým ľuďom, ktorí chcú znovu nájsť sami seba, radosť, priateľstvo, prijatie a zmysel života. Je svedectvom Božej lásky. Jej zakladateľka, matka Elvíra, vybudovala toto veľkolepé dielo v roku 1983 v Taliansku. Dnes sú komunitné domy po celom svete, dokonca aj u nás na Slovensku, v Kráľovej pri Senci.

  Marcel a Sabino prišli žiakom porozprávať svoje svedectvá o živote v závislosti a o tom, ako Boh pôsobí, stará sa a uzdravuje.

  Ôsmaci a deviataci sa na stretnutí s nimi postupne dozvedeli množstvo zaujímavých a poučných informácií. Na začiatku si pozreli krátky film o začiatkoch komunity.

  Potom Marcel hovoril o tom, ako funguje život a bežný deň v komunite. Pre žiakov boli najzaujímavejšie svedectvá oboch mladých mužov. Hovorili o ich prvej skúsenosti s drogou, ich ceste závislosti, o tom, ako sa dozvedeli a dostali do komunity a ako im spoločenstvo a Božia milosť zmenila život.

  Nakoniec mohli Marcelovi a Sabinovi klásť otázky o tom, čo ich zaujímalo a oslovilo. Žiaci ocenili ich otvorenosť a úprimnosť.

 • Farbičková diskotéka

  V stredu 16. mája 2018 sa v našom ŠKD uskutočnila farbičková diskotéka. Úlohou detí bolo sa farebne obliecť. Repertoár pesničiek bol bohatý, a tak si deti prišli na svoje aj pri tanci. Všetci zažili veľa zábavy, taktiež nechýbalo ani občerstvenie a dobrá nálada. Veríme, že si to o rok znova zopakujeme.

 • Prvouka - téma hodiny: KLIEŠTE

  Pri pobyte v prírode na náš čakajú okrem príjemne strávených chvíľ aj niektoré nástrahy. Jednou z nich sú určite kliešte. Druháci sa na prvouke o nich dozvedeli veľa nových a zaujímavých informácií. PaedDr. RNDr. Mária Nováková, PhD. im prostredníctvom prezentácie a krátkeho videa ukázala vývinové štádiá kliešťa, rozdiely medzi dospelým jedincom a mláďaťom. Porozprávala o tom, že po uštipnutí, ktoré síce nie je bolestivé, zostávajú kliešte prisaté na tele, že nie všetky kliešte sú pre človeka nebezpečné. No infikované, ktoré majú v sebe baktérie alebo vírusy prenášajú na človeka nepríjemné ochorenia. Žiaci videli, ako prírodovedci zbierajú kliešte pre vedecké účely. Dozvedeli sa, ako sa majú chrániť a ako postupovať pri uštipnutí kliešťom. Na záver hodiny si overili svoje nové vedomosti v pracovnom liste. Najzaujímavejšie pre žiakov bolo pozorovanie správania sa živých kliešťov a porovnávanie dospelých jedincov a mláďat.

 • DEŇ MATIEK

  Každá rodina, ktorá privíta do rodiny dieťa, spolupracuje s Bohom na veľkom diele stvorenia. Táto práca matky a otca je náročná, ale zároveň krásna. 14. máj 2018 bol v našej škole slávnostným dňom, lebo sme si pripravili oslavu Dňa matiek.

  Žiaci 1. stupňa pripravili pod vedením pani učiteliek pútavý a pestrý program, v ktorom sme pozorovali rozvíjajúce sa talenty našich žiakov. Prváci si pripravili kytičku básní a pieseň. Druháci sa predviedli skvelou anglickou výslovnosťou v piesni, baletom a recitáciou . Tretiaci zahrali divadielko a zaspievali slovenskú aj anglickú pieseň. Štvrtáci sa predstavili piesňou a krásnym tancom. Folklórny krúžok zatancoval a zaspieval lúčne hry. Naši žiaci sa snažili svoje srdcia rozdať všetkým prítomným.

  Milé mamičky, ďakujeme za Vašu obetavosť, trpezlivosť a vyprosujeme Vám u Nebeskej matky Panny Márie, aby sa Vám deti za Vašu námahu odmenili dobrom, radosťou a láskou.

  V. Šajtrochová

 • Kurz Erasmus +

  14. – 28. apríla 2018 som sa zúčastnila kurzu Technológie vo vzdelávaní v anglickom meste Cardiff. Cardiff je hlavné mesto Walesu s 336 000 obyvateľmi. Pod vedením dvoch skúsených anglických lektorov som získala nové poznatky o používaní technológií vo vyučovacom procese a vymenila som si skúsenosti s milými kolegyňami z Fínska, Holandska, Česka, Francúzska a Nemecka. Vo voľných chvíľach som navštívila mnoho zaujímavých miest, ktoré ma obohatili o spoločenské, historické a kultúrne zážitky. Atrakciou mesta je športový areál Millenium stadium – polyfunkčný štadión a Millenium centre – centrum umenia. Navštívila som hrad v meste Cardiff, zrúcaniny kláštora zo 14. storočia Tintern Abbey, waleský parlament, banské múzeum Big Pit, Múzeum rímskej légie Caerleon, Múzeum waleskej histórie St´ Fagans, Národné múzeum umenia v Cardiffe, národný park Brecon Beacon a 2. najväčšie mesto Walesu na pobreží Swansea. Počas kurzu som si zvýšila moju kvalifikáciu a pripravený program ma obohatil v mnohých ohľadoch.

  PaedDr. Vladimíra Šajtrochová

strana:

Novinky

Kontakt

 • ZŠ sv. Vincenta , Ružomberok
  Nám. A. Hlinku 22, 034 01 Ružomberok
 • Riaditeľka: 044/4304746
  Zástupkyňa: 044/4329933
  Ekonómka: 044/4320214

Fotogaléria