• MALLORCA 2019
    • MALLORCA 2019

    • 06.11.2019 13:52
    • Tento rok sme sa po prvýkrát zapojili do projektu ERASMUS+ . Keďže sme boli vybratí do tohto projektu prvýkrát, nevedeli sme, čo môžeme očakávať, čo všetko tam bude, aké budú naše rodiny, a tak sme boli plní zvedavosti. Od septembra sme začali pracovať na rôznych skupinových prácach, nástenkách, filme o škole, s ktorými nám pomáhali aj iní žiaci.
    • viac
    • ERASMUS+
    • ERASMUS+

    • 18.09.2019 15:24
    • Tento rok sme sa zapojili do medzinárodného projektu Erasmus+. 
    • viac
   • Kontakty

    • Základná škola sv. Vincenta, Ružomberok
    • zsvincent.rk@gmail.com
    • Riaditeľka: 044/4304746 Zástupkyňa: 044/4329933 Ekonómka: 044/4320214
    • Nám. A. Hlinku 22, 034 01 Ružomberok
    • 00614564
    • 2020586205