• Informácie o stravovaní

  •  

   Oznam

    

   Prihláška

    

   Základná škola Sv. Vincenta nemá vlastnú školskú jedáleň. Žiaci ZŠ majú možnosť stravovať sa u nášho dodávateľa, Školský internát, Námestie A. Hlinku 76, Ružomberok. Prosíme rodičov a zákonných zástupcov žiakov, aby si pravidelne sledovali aktuálne oznamy Školského internátu, týkajúce sa stravovania, na stránke:
    www.internatrbk.sk  v záložke Oznamy.
    
   Od 01.09.2019 prešiel Školský internát pod správu Spojenej školy, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok.
   Od 01.09.2019 sa zmenilo aj číslo účtu na úhradu stravy. Nové číslo účtu je:
   SK0581800000007000628895
    
  • Kontakty

   • Základná škola sv. Vincenta, Ružomberok
   • zsvincent.rk@gmail.com
   • Riaditeľka: 044/4304746 Zástupkyňa: 044/4329933 Ekonómka: 044/4320214
   • Nám. A. Hlinku 22, 034 01 Ružomberok
   • 00614564
   • 2020586205