Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Objednávka Letenky - Erasmus+, Viedeň-Riga-Helsinky 2 460,00 s DPH 16.01.2020 AQUASUN TRAVEL s.r.o. Základná škola Sv. Vincenta Ing. Katarína Struňáková ekonómka
Objednávka Objednávka-Projektor+Ultrakrátka projekcia 2 298,00 s DPH 07.11.2019 MB TECH BB,s.r.o. Základná škola Sv. Vincenta Ing. Katarína Struňáková ekonómka
Zmluva GZ1 819/2019 Zmluva o poskytnutí grantu 2 460,00 s DPH 16.10.2019 Nadácia Kia Motors Slovakia Základná škola Sv. Vincenta Mgr. Mária Brejková riaditeľka
Zmluva GZ1 820/2019 Zmluva o prenájme softvéru 2 460,00 s DPH 16.10.2019 SmartBooks, a.s. Základná škola Sv. Vincenta Mgr. Mária Brejková riaditeľka
Objednávka 58989 Učebnice a PZ - Slovenský jazyk 1 560,50 s DPH 09.08.2019 TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. Základná škola Sv. Vincenta Ing. Katarína Struňáková ekonómka
Zmluva GZ1 571/2019 Zmluva o dielo na stavebné práce 12 341,97 s DPH 17.07.2019 MALEX, s.r.o. Základná škola Sv. Vincenta Mgr. Mária Brejková riaditeľka
Objednávka LF8 571/2019 Oprava severnej fasády budovy a klampiarskych prvkov na streche 12 341,97 s DPH GZ1 571/2019 17.07.2019 MALEX, s.r.o. Základná škola Sv. Vincenta Ing. Katarína Struňáková ekonómka
Objednávka LF8 569/2019 Kuchynská linka pre CVČ 4 510.31 s DPH 15.07.2019 R-nábytok s.r.o. Základná škola Sv. Vincenta Ing. Katarína Struňáková ekonómka
  • Kontakty

   • Základná škola sv. Vincenta, Ružomberok
   • zsvincent.rk@gmail.com
   • Riaditeľka: 044/4304746 Zástupkyňa: 044/4329933 Ekonómka: 044/4320214
   • Nám. A. Hlinku 22, 034 01 Ružomberok
   • 00614564
   • 2020586205