Navigácia

Kontakt

 • ZŠ sv. Vincenta , Ružomberok
  Nám. A. Hlinku 22, 034 01 Ružomberok
 • Riaditeľka: 044/4304746
  Zástupkyňa: 044/4329933
  Ekonómka: 044/4320214

Kalendár

Statistics

Počet návštev: 1988728

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • Dňa 20. 3. sa na ZŠ Bystrická opäť stretli mladí astronomickí nadšenci, aby si zmerali sily v okresnom kole OLYMPIÁDY s názvom „ČO VIEŠ O HVIEZDACH“. Našu už osvedčenú trojicu v zložení ADRIAN BOGUSKÝ a DAMIÁN KENDERA a ŠIMON HADAČ tento rok doplnili v 1. kategórii Samuel SUCHOŇ a Adam VAJDÁK.

  Chlapci sa počas roka na tento deň patrične pripravovali, čo sa nakoniec ukázalo aj pri vyhlasovaní výsledkov. V 1. kategórii ŠIMON HADAČ nakoniec obsadil 2. miesto a Samuel SUCHOŇ(ako nováčik)3. miesto. V 2. kategórii sa stal víťazom ADRIÁN BOGUSKÝ a DAMIÁN KENDERA skončil na 3. mieste.

 • Na krúžku Šikovné ruky I. sme sa inšpirovali básňou Ľudmily Podjavorinskej Čim – čim. Spomínate si na príbehy o lenivom vrabčiakovi Čimovi? Musel dostať mnoho príučiek, kým sa stal zodpovednýmmanželom krásnej vrabčice Činky. Deti na motívy básne vytvorili postavičky vrabčej rodinky.

 • Do okresného kola výtvarnej súťaže „Kreatívne dokreslené“ na tému VODOPÁD sme zaslali 23 prácnašich žiakov. Potešilo nás, že sme v tejto súťaži uspeli a naša tretiačka Sofia Gazdová získala 3.miesto. Svoje dielo nazvala Pri západe slnka.

 • Učebný predmet Technika, s ktorým sa žiaci na našej škole oboznamujú už od piateho ročníka, postupne prináša svoje „ovocie“. Nakoľko predmet by mal byť okrem teoretických poznatkov, založený predovšetkým na praktickej zručnosti, s príchodom veľkonočných sviatkov prinášame niekoľko fotografií z „tvorivej dielne“ našich žiakov.

 • 19. marca sme sa stretli v 3. B s umeleckým slovom na školskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín. Poézia aj próza znela skoro dve hodiny v podaní dvadsiatich troch žiakov 1. stupňa našej školy. Príprava na najstaršiu a najprestížnejšiu súťaž v oblasti umeleckého prednesu bola určite náročná. Žiaci a rodičia našli vhodné ukážky, ktoré nás vniesli do zaujímavých situácií a príbehov. Sme radi, že máme žiakov, ktorí ovládajú umenie prednesu a vedia nás svojím precíteným vyjadrením písaného slova potešiť. V kategórii próza zvíťazil Šimon Suchoň z 3. B, 2. miesto získal Ondrej Baláž z 3. B, na 3. mieste sa umiestnil Richard Kucík z 2. B. V kategórii poézia zvíťazil Marek Urban z 3. B, 2. miesto získala Sofia Kováčiková z 3. A a tretie miesto si rozdelili Gabriela Dvorščáková z 2. A a Natanael Ivák z 2. B.

 • V stredu 21. marca 2018 bude riaditeľské voľno pre 5.- 8.ročníky z dôvodu Testovania 9.

 • Opäť po roku sme privítali v našej škole lektorov z Británie Emmu Leech a Mathewa Dyasa. Mladí, nadšení lektori, ktorí strávili s našimi deťmi celé dopoludnie. Kurzu sa zúčastnilo 61 detí z 2.-9. ročníka. Formou rôznych aktivít sa žiaci učili komunikovať v jazyku čo najefektívnejšie, vyjadrovať svoje vlastné názory a tvoriť vlastné príbehy.

  Kurz pod názvom Talk Talk sa v našej škole konal už piaty rok a žiaci sa po jeho absolvovaní cítia vždy o niečo istejší a nemajú strach sa vyjadrovať.

  Anglický týždeň bol veľkým prínosom pre žiakov,ale aj nás učiteľov. Veľmi sa tešíme na budúci rok. Nech aj toto všetko slúži na česť a slávu Božiu a radosť Matky Božej.

 • Oznamujeme Vám, že v pondelok 12. marca 2018 sa v našej škole uskutoční konzultačný deň v čase od 14.00 - 16.30 hodiny.

  Všetci ste vítaní.

 • V pondelok 26.febrára 2018 sa žiaci II. stupňa našej školy pod vedením učiteľov, zúčastnili anglického divadelného predstavenia pod názvom „Heroes.“

  Toto divadelné predstavenie pripravilo Divadelné centrum z Martina a konalo sa vo Veľkej Dvorane Kultúrneho domu v Ružomberku.

  Účasťou na tomto predstavení si žiaci mohli rozšíriť slovnú zásobu a overiť si svoje vedomosti z anglického jazyka.

  Na nasledujúcich hodinách , učitelia anglického jazyka spolu so žiakmi zhodnotili divadelné predstavenie a tiež sa navzájom obohatili o nové vedomosti a skúsenosti. sr. Dagmar Mária Drobňáková

Novinky

Kontakt

 • ZŠ sv. Vincenta , Ružomberok
  Nám. A. Hlinku 22, 034 01 Ružomberok
 • Riaditeľka: 044/4304746
  Zástupkyňa: 044/4329933
  Ekonómka: 044/4320214

Fotogaléria