Navigácia

Kontakt

 • ZŠ sv. Vincenta , Ružomberok
  Nám. A. Hlinku 22, 034 01 Ružomberok
 • Riaditeľka: 044/4304746
  Zástupkyňa: 044/4329933
  Ekonómka: 044/4320214

Kalendár

Statistics

Počet návštev: 1832696

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • V Košiciach sme navštívili planetárium, kde sme sledovali nočnú oblohu, videli niektoré známe súhvezdia a fázy mesiaca. Zaujímavé bolo pozorovať zmeny na zimnej a nočnej oblohe. Taktiež sme mali možnosť "preniesť sa" na opačnú pologuľu našej planéty. Zážitok sme mali aj z pozorovania iných  planét. V technickom múzeu sme objavovali zákonitosti fyziky, ktoré sme následne  otestovali na technických hračkách.
 •  

  V jesennom období sme zrealizovali exkurziu v originálnom salaši Krajinka pri Ružomberku, v malebnom prostredí krásnej prírody Liptova. Salaš bol založený v roku 1983 a zachoval si svoj pôvodný ráz a rokmi osvedčené salašnícke tradície.

  Žiaci 2. B sa stali súčasťou tejto jedinečnej atmosféry starých bačov a pastierov, pretože mohli zblízka vidieť chov oviec, vrátane ich kŕmenia a spracovania ovčieho mlieka tradičným ručným spôsobom. Vedúci salaša p. Erik Badánik poskytol deťom výklad o výrobe ovčieho syra bez použitia konzervačných látok, čo je v dnešnej dobe veľkou vzácnosťou. Salaš je jedinečný tým, že je všetko pod jednou strechou - od dojenia ovčieho mlieka až po výrobu syrov, korbáčikov a bryndze.

 •  

  Piatok, 13. októbra sa v našej škole niesol v znamení účelového cvičenia. Na prvej, teoretickej hodine sa žiaci dozvedeli potrebné informácie z oblasti ochrany zdravia a civilnej ochrany. Po nácviku evakuácie školy a „desiatovej prestávke“ si triedy 5. A až 9. A vyskúšali svoje praktické zručnosti. Na vopred pripravených deviatich stanovištiach ich už očakávali žiaci 9. B triedy, ktorí mali pre nich pripravené jednotlivé úlohy: vedomosti a postreh si žiaci preverili pri písaní testov a rozlišovaní varovných signálov, pričom vždy medzi sebou súťažili chlapci a dievčatá danej triedy. Svoju šikovnosť si mohli overiť na stanovištiach, kde hádzali granátom = tenisovou loptičkou na cieľ, ošetrovali otvorenú zlomeninu hornej končatiny a kde si mali v čo najkratšom čase založiť plynovú masku. Na ďalších miestach si mali z ponúkaných predmetov vybrať a použiť improvizované pomôcky individuálnej ochrany a pripraviť evakuačnú batožinu. A aby sa pri evakuácii zamoreného územia nestratili a našli správny smer, čakali ich aj úlohy zamerané na poznávanie topografických značiek, čítanie turistických máp a na určovanie svetových strán a azimutov. Deň sme zakončili prechádzkou do prírody, ktorú sme spojili so zberom gaštanov. Počasie nám prialo a všetci odchádzali domov spokojní a oddýchnutí. Veľká vďaka patrí všetkých žiakom 9. B, ktorí veľmi ochotne pomohli pri príprave a hodnotení jednotlivých stanovíšť.

 • Zapoj sa do zberu: papiera - celoročne, pomarančovej kôry, šípok, gaštanov a vyhraj!

 • Príď a podpor dobrú vec :)

 • V mesiaci OKTÓBER, Vás pozývame na modlitbu posvätného ruženca do našej školskej kaplnky.

 • VIETNAM – BRÁNA DO INDOČÍNY

  Dňa 9. októbra sme sa so žiakmi 7. ročníka už druhýkrát zúčastnili vzdelávacieho programu Svet okolo nás.

  Tentokrát realizačný tím preskúmal krajinu juhovýchodnej Ázie - Vietnam. Vo filmových ukážkach a fotografických záberoch nám moderátori programu priblížili krásy vietnamskej prírody, oboznámili nás s množstvom vietnamských etník, ich ťažkým životom, ale aj s ich typickými výrobkami. Naše chuťové aj čuchové bunky uviedli do činnosti rôzne druhy ovocia a jedál, ktoré v krajine ochutnali a o ktorých nám porozprávali rôzne vtipné historky. No dozvedeli sme sa aj o krutostiach, ktoré domáci obyvatelia zažili v minulosti, keď sa snažili zachovať si samostatnosť vo viacerých vojnách. Hodinka ich rozprávania ubehla veľmi rýchlo, pretože takéto „učenie“ bolo oveľa zábavnejšie ako bežné, školské.

 • Oznamujeme Vám, že v pondelok 16. októbra sa v našej škole uskutoční konzultační deň v čase od 14.00 - 16.30 hodiny.

  Všetci ste vítaní.

 •  

  Dňa 3. 10. naši piataci opäť zavítali do ASTRONOMICKEJ POZOROVATEĽNE pri Gymnáziu Viliama Paulínyho – Thóta v Martine. PaedDr. Ivan Šabo žiakom pútavou formou priblížil vznik, stavbu a fungovanie vesmíru. Svoje rozprávanie spestril krátkymi filmovými ukážkami, ktoré žiakom pomohli ľahšie pochopiť fyzikálne zákonitosti a procesy, ktoré sa vo vesmíre odohrávajú. Žiakov však najviac zaujali „pokusy“, ktoré mohli sami zrealizovať a ktorými si názorne vysvetlili najznámejšie deje vo vesmíre.

 •  

  Dňa 2. 10. do našej školy zavítala pani lektorka Mgr. Viera Holecová, ktorá mala pre žiakov 6. – 8. ročníka pripravené zaujímavé prednášky.

  Na druhej vyučovacej hodine sa s ňou stretli žiaci šiesteho ročníka. Téma ich stretnutia znela „Si on - line“. Ako sa vyjadrili samotní žiaci, prednáška im objasnila mnohé otázky o používaní internetu a sociálnych sietí. Lektorka im pripomenula, aké nebezpečné je na nich zverejňovať osobné údaje a fotografie a tiež, že všetko môže byť zneužité pri kyberšikane.

Novinky

Kontakt

 • ZŠ sv. Vincenta , Ružomberok
  Nám. A. Hlinku 22, 034 01 Ružomberok
 • Riaditeľka: 044/4304746
  Zástupkyňa: 044/4329933
  Ekonómka: 044/4320214

Fotogaléria