Navigácia

Kontakt

 • ZŠ sv. Vincenta , Ružomberok
  Nám. A. Hlinku 22, 034 01 Ružomberok
 • Riaditeľka: 044/4304746
  Zástupkyňa: 044/4329933
  Ekonómka: 044/4320214

Kalendár

Statistics

Počet návštev: 2244899

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • Tešíme sa na všetkých budúcich prváčikov :)

 • 14. januára 2019 sa v našej škole uskutoční konzultačný deň v čase od 14.00 - do 16.30 hod.

 • Zajtra 8. januára 2019 začneme nový rok svätou omšou v školskej kaplnke o 7.00 hodine. Po svätej omši bude nasledovať koleda.

 • 20. decembra 2018 vítala slávnostne vyzdobená telocvičňa našej školy rodičov a žiakov sviatočnou náladou. Deti so svojimi pani učiteľkami niekoľko týždňov pred Vianocami pripravovali program, ktorým chceli potešiť Ježiška a svojich rodičov. V úvode vianočnej besiedky zahrali štvrtáci vianočný príbeh. Potom prváci, druháci a tretiaci zaspievali pesničky a vinše pre Ježiška. Štvrtáci zaspievali koledy a nežnú pieseň pre Ježiška.

 • Dňa 14.12 sme sa vybrali do Viedne. Po dlhej ceste sa našou prvou zastávkou stala čokoládovňa v Kittsee. Vyskúšali sme rôzne rakúske špeciality. Po ochutnávke čokolády nás autobus dopravil do centra Viedne. Tam sme si naplno užili vianočnú atmosféru v podobe vianočných trhov. Našou poslednou zastávkou bolo prírodovedné múzeum, v ktorom sme si pozreli rôzne expozície z viacerých oblastí. Cestou späť sme sa zhodli, že o rok ideme znova. Dňa 14.12 sme sa vybrali do Viedne. Po dlhej ceste sa našou prvou zastávkou stala čokoládovňa v Kittsee. Vyskúšali sme rôzne rakúske špeciality. Po ochutnávke čokolády nás autobus dopravil do centra Viedne. Tam sme si naplno užili vianočnú atmosféru v podobe vianočných trhov. Našou poslednou zastávkou bolo prírodovedné múzeum, v ktorom sme si pozreli rôzne expozície z viacerých oblastí. Cestou späť sme sa zhodli, že o rok ideme znova.

 • Žiaci 2.B sa zapojili do medzinárodného projektu prostredníctvom eTwinning-u, v ktorom si vzájomne vymenili vianočné ozdoby a dekorácie so žiakmi z Poľska, Talianska, Slovenska. Vzájomne sme si vymieňali fotografie a videá z tvorby. Rozvíjali si zručnosti v predmetoch výtvarná výchova a anglický jazyk. Žiaci z týchto európskych krajín sa s nami podelili so svojimi vianočnými ozdobami, ktorými sme si vyzdobili vianočný stromček v triede a zútulnili sme si triedu. S projektom sa môžete oboznámiť na stránke:

 • Žiaci 8. ročníka mali možnosť preveriť si svoje zručnosti v chemickom laboratóriu na GSA. Za pomoci skúsenejších študentov zisťovali prítomnosť kyslíka rôznymi zaujímavými pokusmi a upevnili si základné vedomosti o chemických prvkoch a zlúčeninách. Tieto aktivity sa stretli s nadšením u žiakov a vďačíme za to p. uč. RNDr. H. Drobulovej, ktorá vyučovaciu hodinu pripravila a zároveň našim žiakom ponúkla možnosť ďalšej spolupráce. Ďakujeme.

 • Milí rodičia, žiaci, priatelia, vďaka Vašim hlasom sme momentálne na 2.mieste. https://nanovylevel.sk Hlasovať sa dá do 31.12.2018. Záleží nám na každom hlase, lebo boj o prvé miesto sa vyostruje. Preto Vás prosíme, využite každú možnosť na získanie hlasov pre Vaše/naše deti.

 • Naša škola získala v mesiaci november vďaka nadácii Kia Motors Slovakia grant s názvom Digitálna učebňa. V rámci tejto učebne môžu žiaci využívať na vyučovaní 15 kusov tabletov spolu s interaktívnou tabuľou. V súčasnosti už niekoľko tried realizuje vzdelávanie pomocou tabletov a softvérom Smartbooks. Žiaci sa na takúto formu vyučovania tešia a na hodinách aktívne pracujú. Vďaka takejto digitálnej učebni očakávame lepšie vzdelávacie výsledky a zvýšený záujem o vzdelávanie.

 • Dňa 28. novembra sa naši žiaci zúčastnili zaujímavej astronomickej súťaže s názvom
  Astrostop.
  Súťaží sa v 4 kolách, pričom všetci súťažiaci si najskôr zmerajú sily vo vedomostiach
  a v poznávaní obrázkov prostredníctvom interaktívneho hlasovania. Po sčítaní nazbieraných bodov postupujú do tretieho – semifinálového kola najlepší piati súťažiaci, ktorí v časovom limite 2 minút hádajú odborné astronomické výrazy. Po ďalšom sčítaní hlasov sa do posledného – finálového kola dostanú len dvaja najlepší. Víťazom sa stáva ten, ktorý skôr nájde astronomický objekt skrytý v premietnutom obrázku a odváži sa ho pomenovať.
  Pre našich žiakov bola súťaž veľmi úspešná – do semifinálového kola postúpili nakoniec až traja žiaci – Samuel Suchoň zo 6. B a z deleného, prvého miesta Šimon Hadač zo 7. A a Adrián Boguský z 9. A.
  Konečným víťazom sa nakoniec stal náš žiak ADRIÁN BOGUSKÝ.
  Srdečne mu blahoželáme!

Novinky

Kontakt

 • ZŠ sv. Vincenta , Ružomberok
  Nám. A. Hlinku 22, 034 01 Ružomberok
 • Riaditeľka: 044/4304746
  Zástupkyňa: 044/4329933
  Ekonómka: 044/4320214

Fotogaléria