• Vitajte na stránkach našej školy
   • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Tento rok sa naša škola zapojila do projektu Erasmus+
   • Sv. Košickí mučeníci - patróni našej školy v šk. roku 2019/2020
   • 7.9.1619 - 2019
    400. rokov od ich mučeníckej smrti
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • STRETNUTIE RODIČOV DEVIATAKOV
     • STRETNUTIE RODIČOV DEVIATAKOV

      Dňa 13.1.2020 sa na našej škole konalo stretnutie rodičov deviatakov s výchovným poradcom školy a vybranými zástupcami stredných škôl, na ktorom boli informovaní o postupe a termínoch podávania prihlášok na stredné školy našich deviatakov. Svoje školy nám odprezentovali Obchodná akadémia, Zdravotnícka škola, Polytechnická škola a Spojená škola všetky z Ružomberka. Všetkym ďakujeme za Vašu účasť.

    • POŽEHNANIE ŠKOLY
     • POŽEHNANIE ŠKOLY

      Tradícia požehnania domov má veľký duchovný význam. Je zvykom, že sa vykonáva spravidla v období Zjavenia Pána.

      Aj my sme začali kalendárny rok požehaním našej školy a jednotlivých tried hneď po návrate z vianočných prázdnin v stredu 8.1.2020. Deti spevádzali p. kaplánov krásnym spevom vianočných kolied.

    • VIANOČNÁ AKADÉMIA
     • VIANOČNÁ AKADÉMIA

      Dňa 20.12.2019 si naši žiaci pripravili vianočný program, kde sa prejavili skryté talenty. Pripomenuli sme si tajomstvo narodenia Pána pri vianočných koledách, scénkach, tancoch a kvízoch. Naplnení vianočnou náladou sme sa rozišli na prázdniny.

      Fotogaléria

    • OLYMPIÁDA Z ANJ
     • OLYMPIÁDA Z ANJ

      13. a 21. novembra sa v našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Jubilejného, už 30. ročníka sa zúčastnilo 52 najlepších angličtinárov našej školy v troch kategóriách. Vyskúšali si uplatňovanie nadobudnutých vedomostí a jazykových zručností v písomnom teste, kde si preverili tzv. „skills“ : vocabulary (slovná zásoba), grammar (gramatika), reading comprehension (čítanie s porozumením) a listening comprehension (počúvanie s porozumením). Poslednou úlohou bolo čo najtvorivejšie opísať daný obrázok a presvedčiť vyučujúcu o tom, aby sa zúčastnila narodeninovej oslavy, na ktorú nechce ísť alebo zdôvodniť, prečo nechceme zobrať lenivého spolužiaka kempovať. Všetci naši žiaci preukázali výnimočné schopnosti pri uplatňovaní anglického jazyka v nezvyčajných situáciách. Medzi absolútne najlepších v tomto školskom roku patria: Barbora Betíková 9.A, Patrik Bukna 7.B a Eliška

    • BIBLICKÁ OLYMPIÁDA
     • BIBLICKÁ OLYMPIÁDA

      Školské kolo Biblickej olympiády sa uskutoční 9.1.2020 na 3. vyučovacej hodine

      Stretneme sa na začiatku veľkej prestávky pred kaplnkou.

      Budeš potrebovať:

      • pero
      • vedomosti z Ex 1-23, Jon, Jn
      • a dobrú náladu

      TEŠÍME SA NA VÝHERCOV TRIEDNYCH KÔL

      V.A

      Peter Biroš

      Stela Fričová

      Ester Dubovcová

    • VIANOČNÉ PRÁZDNINY
     • VIANOČNÉ PRÁZDNINY

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      oznamujeme, že vianočné prázdniny budú

      od 23.12.2012 (pondelok) do 7.1.2020 (utorok).

      Učiť sa začíname 8.1.2020 (streda).

    • DÔLEŽITÝ OZNAM
     • DÔLEŽITÝ OZNAM

      Oznamujeme rodičom, ktorí majú svoje deti v ŠKD, že v stredu 18.12.2019 bude ŠKD otvorený len do 14:00.

      Prosíme rodičov, aby si zabezpečili vyzdvihnutie svojho dieťaťa do uvedeného času. Ďakujeme za pochopenie :)

    • OZNAM PRE RODIČOV
     • OZNAM PRE RODIČOV

      Dotácia na školské pomôcky - kalendárny rok 2020

      Prosím rodičov žiakov, ktorí navštevujú základnú školu a žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (z ÚPSV a R)alebo ktorej priemerný mesačný príjem rodiny za posledných šesť predchádzajúcich mesiacov (7-12/2019) ku dňu podania žiadosti o dotáciu je najviac vo výške životného minima, aby to oznámili základnej škole – pani ekonómke, do 20.12.2019 (Oznámenie môžu rodičia vhodiť aj do poštovej schránky, umiestnenej na budove ZŠ).

    • VIANOČNÝ JARMOK
     • VIANOČNÝ JARMOK

      Srdečne Vás pozývame na tradičný vianočný jarmoček, ktorý sa bude konať v dňoch 17., 18. a 19. decembra 2019 v priestoroch našej školy. Počas veľkej prestávky si môžete za symbolické ceny zakúpiť vianočné predmety vyrobené našimi tvorívými a usilovnými školákmi.

    • DUCHOVNÁ OBNOVA
     • DUCHOVNÁ OBNOVA

      Dňa 13.12.2019 sa trieda 5.B (podobne ako ostatné triedy) zúčastnila duchovných cvičení pod vedením p. Fedoreka v priestoroch u Jezuitov. Žiaci si v úvode zopakovali vedomosti o Sv. písme a následne pracovali na rôznych zadaných úlohách a aktivitách spojených s Božím slovom. Duchovné cvičenie sme tradične ukončili sv. omšou.

    • SV. VINCENT V NAŠEJ FARNOSTI
     • SV. VINCENT V NAŠEJ FARNOSTI

      Svätý Vincent - patrón našej školy

      "Mnoho svätých korunu slávy k jeho nohám v nebi skladá a za pomoc, čo dával v žiali, Vincentovi vďaky vzdáva..."

      Dňa 9. decembra 2019 sme si pri svätej omši vo farskom kostole v Ružomberku uctili relikvie sv. Vincenta, patróna našej školy. Žiaci k nemu spolu s obetnými darmi niesli vlastné prosby vpísané do farebných papierových kvetín. Hneď po svätej omši sa konala Akadémia o svätom Vincentovi, ktorú si pripravili žiaci a pedagógovia našej školy a tým priblížili život svätého Vincenta všetkým zúčastneným.

    • ŠKOLENIE NA SMARTBOOKS
     • ŠKOLENIE NA SMARTBOOKS

      V rámci projektu Nadácie KIA Motors Slovakia sme sa zúčastnili dvojdňového školenia v Terchovej, ktoré bolo zamerané na vzdelávací softvér SmartBooks. Dozvedeli sme sa ako inovatívne a efektívne pracovať na stránke, ktorú už dlhšie využívame aj na vyučovaní. Svoje skúsenosti zo školenia teraz radi odovzdáme našim žiakom.

    • ADVENTNÉ "SRDCE NA DLANI"
     • ADVENTNÉ "SRDCE NA DLANI"

      Popri radostných prípravách na príchod spasiteľa nezabúdajme na tých, ktorí potrebujú cítiť podporu a lásku. V spolupráci so Strednou zdravotníckou školou Márie Terézie Schererovej, naši žiaci darovali s láskou vyrobených anjelov onkologicky chorým pacientom v Ružomberskej nemocnici. Zo srdca želáme skoré uzdravenie!

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Zvonenia

   Utorok 28. 1. 2020
  • FotoALBUM

   • Krúžok "Tvoje ruky sú dar"
   • Stretnutie rodičov deviatakov
   • Olympiáda z ANJ
   • Vianočná akadémia
   • Duchovná obnova
   • Relikvie sv. Vincenta
   • Školenie na SMARTBOOKS
   • Adventné "srdce na dlani"
   • Sv. Mikuláš
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 2590290
  • Staňte sa naším fanúšikom

  • Kontakty

   • Základná škola sv. Vincenta, Ružomberok
   • zsvincent.rk@gmail.com
   • Riaditeľka: 044/4304746 Zástupkyňa: 044/4329933 Ekonómka: 044/4320214
   • Nám. A. Hlinku 22, 034 01 Ružomberok
   • 00614564
   • 2020586205