• Oznam

    •  

     Poteší nás, ak aj tento rok poukážete OZ VINIČ 2% zo svojej dane za rok 2018.

     Vypíšte Vyhlásenie, k tomu si pozorne prečítajte Poučenie . Do vyhlásenia doplňte sumu, ktorú chcete poukázať. Naše údaje sú predvyplnené  v editovateľnom .pdf, zároveň ich uvádzame aj tu:

     IČO: 31782299
     Právna forma: Občianské združenie
     Názov: VINIČ
     Ulica: Nám. A. Hlinku
     Číslo: 1145/22
     PSČ: 034 01
     Obec: Ružomberok

     Pozn. Do kolónky ROK sa píše 2018

  • Kontakty

   • Základná škola sv. Vincenta, Ružomberok
   • zsvincent.rk@gmail.com
   • Riaditeľka: 044/4304746 Zástupkyňa: 044/4329933 Ekonómka: 044/4320214
   • Nám. A. Hlinku 22, 034 01 Ružomberok
   • 00614564
   • 2020586205