• Kontakty

    • Základná škola sv. Vincenta, Ružomberok
    • zsvincent.rk@gmail.com
    • Riaditeľka: 044/4304746 Zástupkyňa: 044/4329933 Ekonómka: 044/4320214
    • Nám. A. Hlinku 22, 034 01 Ružomberok
    • 00614564
    • 2020586205