• ERASMUS+
   • ERASMUS+

   • 18.09.2019 15:24
   • Tento rok sme sa zapojili do medzinárodného projektu Erasmus+. 
   •  

    INcluded in NAture - je projekt, ktorý bol schválený Národnou Agentúrou a bude sa realizovať v rámci projektov Erasmus+, strategické výmenné partnerstvá škôl K229.

    INcluded in NAture - je dvojročný projekt piatich európskych škôl - Španielska, Fínska, Slovenska, Slovinska a Poľska so spoločnou myšlienkou zapojiť sociálne začlenenie,  vrátane  vzdelávanie žiakov a učiteľov, ich profesionálny rozvoj s témou prírody. Cieľom nášho strategického partnerstva je výmena skúseností  a vedomostí v oblasti sociálneho začlenenia a metód výučby medzi  európskymi školami  s cieľom vytvoriť inovatívny súbor nástrojov - výmena osvedčených postupov.

    Projekt je rozdelený  do piatich  častí:

    1. Potraviny z  prírody (školská záhrada, prírodné recepty, zdravé jedlo, voda)
    2. Projekt príroda (ekológia, recyklovanie, ekologický životný štýl)
    3. Život v prírode (zvieratá, rastliny, domy pre hmyz)
    4. Wellness v prírode (oddych, relax, sociálne zručnosti, umenie, zvuky v prírode)
    5. Prírodný festival bude výsledkom projektu.

     

    V rámci projektu je naplánovaných  päť stretnutí:

    1. La Porciúncula School  -  Palma de Mallorca, Spain  - október 2019
    2. Korson koulu - Vantaa,  Finland, - marec 2020
    3. Základná škola sv. Vincenta - Ružomberok,  Slovensko  - október 2020
    4. Szkola Podstawowa, Lubksko,  Poland  - február 2021
    5. Primary school,  Lesicno, Slovenia - máj 2021

     

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Základná škola sv. Vincenta, Ružomberok
   • zsvincent.rk@gmail.com
   • Riaditeľka: 044/4304746 Zástupkyňa: 044/4329933 Ekonómka: 044/4320214
   • Nám. A. Hlinku 22, 034 01 Ružomberok
   • 00614564
   • 2020586205