Navigácia

Rada školy

Členovia Rady školy

 

Členovia rady školy:

Za pedagogockých zamestnancov ZŠ:      Mgr. Gabriela Garajová

                                                                 PhDr. Martin Lupčo, PhD. - podpredseda RŠ

Za nepedagogických zamestnancov ZŠ:   Mgr. Monika Novotná - predseda RŠ

Zástupca  Zriaďovateľa:                      Doc. PaedDr. ThLic. - Alojz Kostelanský, PhD.

                                        Sr. M. Noemi Žilková - Mgr. Henrieta Žilková

                                                               Sr. M. Bronislava Kráľová - Mgr. Anna Kráľová

                                                               PhDr. Pavel Šípoš

Za rodičov:                                           p. Martina Ľuptáková

                                                              Mgr. Eva Izraelová

                                                              JUDr. Eva Holdošová

                                                             p. Blažena Kučerová

 

Novinky

Kontakt

  • ZŠ sv. Vincenta , Ružomberok
    Nám. A. Hlinku 22, 034 01 Ružomberok
  • Riaditeľka: 044/4304746
    Zástupkyňa: 044/4329933
    Ekonómka: 044/4320214

Fotogaléria