Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Príďte nás podporiť! :-)

  Mesiac december je už tradične spojený s príchodom Vianoc a slávením najkrajších sviatkov v roku. Žiaci druhého stupňa na to pamätali a na hodinách Techniky pod vedením svojich vyučujúcich vyrobili viaceré vianočné dekorácie, ktoré môžu byť ozdobou práve aj Vášho príbytku. Tak neváhajte a príďte nás podporiť na benefičnú Mikulášsku párty, aby sa aj Vaše dieťa mohlo stať tým, čím chce!

 • Projekt: HOVORME O JEDLE

 • Benfičná Mikulášska párty

  Srdečne pozývame na BENEFIČNÚ MIKULÁŠSKU PÁRTY, ktorá sa uskutoční 7.decembra 2017 o 15:00 hodine v priestoroch telocvične.

 • Čítanie je pre mňa hračka

  Vyučovanie slovenského jazyka a literatúry dáva priestor pre tvorivé aktivity, ktorých cieľom je podpora čítania, rozvoj čitateľskej gramotnosti a komunikačných zručností žiakov. Tvoria ich tematické podujatia, hlasné, tiché a zážitkové čítanie s porozumením, práca s literárnym textom, dramatizácia, literárne a výtvarné tvorivé dielne. Neodmysliteľnou súčasťou edukačných aktivít je mestská knižnica. Žiaci 2. B sa stali jej pravidelnými návštevníkmi. Zoznámili sa s tvorbou knihy, detskými spisovateľmi a obľubenými knižnými titulmi.  Cieľom je učiť deti láske ku knihám a k čítaniu, zároveň vnímať čítanie ako zmysluplnú formu využitia voľného času. Tematický výber:

  • Krása a múdrosť rozprávky – rozprávanie o ľudových rozprávkach a ich zberateľoch. Upriamenie pozornosti detí na estetiku rozprávok, ich hodnotu a dramatizáciu.
  • Jeseň vrcholí – tematické rozprávanie o ľudovej slovesnosti (hádanky, riekanky, vyčítanky,  príslovia, pranostiky).
  • Čaro Vianoc – tematické rozprávanie o vianočných tradíciách, koledách, vinšoch a sviatočných jedlách našich predkov.
  • Danka a Janka – beseda, ilustrácie a literárny kvíz o známej knihe Márie Ďuríčkovej.
 • Vzdelávacie podujatia v Liptovskom múzeu

  Zážitkové učenie je jedna z najúčinnejších foriem učenia sa. Jedná sa o iný prístup pri učení, kedy sa miesto poučiek predkladajú žiakom zážitky. Ak na vlastnej koži deti zažijú niečo zaujímavé, získavajú tým trvalejšie vedomosti a skutočné spomienky. Oceňujeme vzdelávacie podujatia v Liptovskom múzeu, na ktorých sa zúčastňujú  žiaci 2.B. Majú tak jedinečnú príležitosť vyskúšať na sebe zážitkovú metódu učenia sa. Medzi navštevované vzdelávacie tvorivé podujetia patria:

  • Krása ľudového kroja - dokumentácia histórie ľudového odevu od najstarších čias s následnou výrobou netradičných papierových korálok a náramkov.

  • Ľudové remeslá – dokumentácia remesiel, ktoré predstavujú každodennú ručnú prácu ľudí žijúcich v minulých storočiach. Jednotlivé remeslá prinášali v každodennom živote našich predkov užitočné produkty (drôtené hrnce, keramika, drevené šindle, pletené svetre), ale mali funkciu aj skrášliť prostredie (vyšívané obrusy, košele, kroje, maľovaná keramika). V tých časoch platilo: "Remeslo má zlaté dno". Spájali sa v nich totiž výsledky ľudského umu a šikovnosť remeselníkových rúk. 

  • Vianočné zvyky a tradície -  kultúrno-výchovný program, tvorivá dielňa Vianočné pohľadnice, témy súvisiace s blížiacimi sa vianočnými sviatkami.

 • Astrostop

  Dňa 28. novembra sa na ZŠ Bystrická konala astronomická súťaž ASTROSTOP. Ako je už tradíciou, aj naši žiaci(tentokrát v zostave Adrián Boguský, Damián Kendera, Šimon Hadač a Samuel Suchoň) boli pripravení zmerať si sily s ďalšími nadšencami astronómie z nášho okresu.

  V prvých dvoch kolách si všetci súťažiaci môžu overiť svoje vedomosti vo forme testu a poznávania odborných fotografií. Po spočítaní všetkých získaných bodov postupujú do ďalšieho - semifinálového kola najlepší piati súťažiaci. V tom to roku sme mali v elitnej skupine jedného zástupcu - Adriána Boguského, ktorý postúpil zo štvrtého miesta. Po „vylúštení“ 8 tajničkových otázok, pridelení získaných bodov a odpočítaní časovej straty nakoniec Adrián najlepším výkonom poskočil na medailové tretie miesto. Bohužiaľ, do finálového kola postupujú len prví dvaja astronómovia, čo Aďovi uniklo o 4 body. Ešte väčšiu smolu mal však Šimon Hadač, ktorému postup do semifinálového kola unikol o jeden bod.

  Všetkým súťažiacim ďakujem za reprezentáciu školy a Adriánovi srdečne blahoželáme!

 • Vzdelávací program

  V piatok 3. 11. sa žiaci 3.A a 4.A vydali na príjemnú a poučnú hodinu do Liptovského múzea v Ružomberku. Zúčastnili sa vzdelávacieho programu V znamení svätého Huberta. Kvalifikovaní pracovníci žiakom sprostredkovali podoby lovu v stredoveku, rozpovedali im dávne poľovnícke povesti z Liptova, „naživo“ sa stretli s kráľom Matejom Korvínom – vychýreným poľovníkom, ktorý v rozľahlých revíroch Liptova prežil nejedno dobrodružstvo. Všetci žiaci so zatajeným dychom sledovali výklad odborníka a vnímali nové zaujímavé informácie.

 • "...a slovo bolo u Boha"

  Školské kolo recitačnej súťaže v prednese kresťanskej poézie a prózy„...a slovo bolo u Boha...“ sa v našej škole uskutočnilo 2. 11. 2017. Poslaním súťaže je rozvíjať záujem   o hodnotnú literatúru, spoznať krásu kresťanskej literatúry a prehlbovať úctu                  k materinskej reči. Stretli sme sa s recitátormi z 2., 3. a 4. ročníka. V prednese poézie sa víťazom stalJakub Kútny z 3.A, na 2. mieste sa umiestnila Gabriela Dvorščáková     z 2.A, na 3. mieste Sofia Kováčiková z 3.A. V prednese prózy sa víťazkou stala Terézia Kostilniková z 3.B, na 2. mieste sa umiestnila Sára Palušáková z 3.B a na 3. mieste Jakub Stanojevič zo 4.A. Víťazom srdečne blahoželáme a držíme im palce pri reprezentácii našej školy 2.12. 2017 v GSA Ružomberok.

 • Projektové vyučovanie na hodinách dejepisu „Cestovanie v čase“

  Už sa stalo tradíciou, že na hodinách dejepisu žiaci každoročne v rámci projektového vyučovania predstavujú netradičné historické artefakty z rôznych období, pravekom začínajúc    a končiac modernými dejinami. Okrem rôznych historických stavieb sme ponuku rozšírili             aj o zážitkové vyučovanie formou stvárnenia historickej postavy, príp. i výtvarného prevedenia   v podobe portrétu. Hneď na úvod šk. roka zaujal pozornosť žiakov príchod Juraja Jánošíka, ktorého veľmi autenticky stvárnila žiačka 7.A triedy – Viktória Dubovská. Zahanbiť sa nenechali ani žiaci z 8.A, ktorých historické artefakty [protitanková päsť – Teodor Roštek          a Damián Slačka i katapult – Viktória Vecková] či portrét Abrahama Lincolna (1809 – 1865) od Zuzany Bebjakovej sa stali inšpiráciu a príkladom hodným nasledovania pre ďalších spolužiakov. Už teraz sa tešíme na vaše ďalšie tvorivé nápady!

  Projektové vyučovanie na hodine Dejepisu

 • ,,Každým slovom krok k umeniu"

  Aj v tomto školskom roku sme sa so žiakmi 7.ročníka zapojili do 4.ročníka literárnej súťaže ,,Každým slovom krok k umeniu" . V II. kategórii (5.-7.ročník) žiačky našej školy získali krásne umiestnenia: 1.miesto Terézia Kútna a 3.miesto Michaela Babicová. Srdečne blahoželáme!

 • Vzdelávací program VALAŠKA

  V utorok 10. októbra 2017 sa žiaci 4. ročníkov v rámci regionálnej výchovy zúčastnili vzdelávacieho programu VALAŠKA, ktorý im pripravili pracovníci Liptovského múzea v Ružomberku.

  Obsahom vzdelávacieho programu bola prednáška a prezentácia s praktickými ukážkami, ktorú pripravil a prezentoval historik Liptovského múzea PhDr. Karol Dzuriak. Dozvedeli sme sa veľa o histórii a praktickom využití  tejto neodmysliteľnej súčasti ľudového kroja.

 • Zrýchlený šah - okresné kolo

  Máme krásne prvé miesto v okresnom kole v zrýchlenom šachu. O prvenstvo sa zaslúžil žiak 6.A triedy - Samuel Jurgoš. Víťazovi srdečne blahoželáme a prajeme mu veľa úspechov pri ďalšej reprezentácii našej školy v krajskom kole.
   
 • Kvalifikácia do okresného kola v McDonald cupe (futbal)

  McDonald cup je súťažou žiakov prvého stupňa vo futbale. Tento rok nás na kvalifikácii do okresného kola v Ľubochni reprezentovali predovšetkým žiaci tretieho a štvrtého ročníka. Zaujímavosťou pravidiel tejto súťaže je, že na ihrisku musí byť vždy minimálne jedno dievča. Výsledok týchto mladých a nádejných futbalistov nie je podstatný. Napriek tomu 2. miesto hreje pri srdci, motivuje a dáva prisľúb, že o budúcnosť športu na našej škole sa nemusíme báť.

   

  Výsledok:

  1. ZŠ Ľubochňa
  2. ZŠ Sv. Vincenta
  3. ZŠ Likavka

   

 • Kvalifikácia do okresného kola vo Futbale mladších žiačok základných škôl

  Kvalifikáciu do okresného kola mladších žiačok absolvovala naša základná škola v Ľubochni. Táto škola je dlhodobo známa vynikajúcimi podmienkami pre šport a výbornou prácou s mládežou, predovšetkým vo futbale. Žiačky zo Základnej škole v Ľubochni potvrdili svoju trénovanosť a výkonnosť a turnaj jasne ovládli a spolu zo ZŠ Zárevúca postúpili do jarného okresného kola. Naše žiačky získali prvé cenné skúsenosti s futbalom a napriek tomu, že boli spomedzi všetkých družstiev najmladšie boli ostatným družstvám dôstojným súperom. V tesnom zápase o tretie miesto podľahli ZŠ Bystrická cesta.

   

  Výsledok:

  1. ZŠ Ľubochňa
  2. ZŠ Zárevuca
  3. ZŠ Bystrická cesta
  4. ZŠ Sv. Vincenta
 • Exkurzia štvrtákov

  V Košiciach sme navštívili planetárium, kde sme sledovali nočnú oblohu, videli niektoré známe súhvezdia a fázy mesiaca. Zaujímavé bolo pozorovať zmeny na zimnej a nočnej oblohe. Taktiež sme mali možnosť "preniesť sa" na opačnú pologuľu našej planéty. Zážitok sme mali aj z pozorovania iných  planét.
  V technickom múzeu sme objavovali zákonitosti fyziky, ktoré sme následne  otestovali na technických hračkách.
strana:

Novinky

Kontakt

 • ZŠ sv. Vincenta , Ružomberok
  Nám. A. Hlinku 22, 034 01 Ružomberok
 • Riaditeľka: 044/4304746
  Zástupkyňa: 044/4329933
  Ekonómka: 044/4320214

Fotogaléria