Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Gymnasti úspešní v okresnom i krajskom kole gymnastického štvorboja ZŠ.

  11. apríla sme sa so štyrmi družstvami zúčastnili na OK v gymnastickom štvorboji, ktoré už tradične prebehlo v telocvičniach ZŠ Zarevúca. V silnej konkurencii škôl, hlavne v dievčenských kategóriách, sa našim cvičencom opäť podarilo obhájiť pekné výsledky z vlaňajších rokov a dokonca i postup do krajského kola. Najlmladší žiaci z 1.-3. roč. v zložení F. Goč, P. Hampel, G. Kostilník a Š. Suchoň porazili družstvo zo ZŠ Zarevúca o 1, 65 bodov, čím získali 1. miesto - v poradí  jednotlivcov 2. Goč, 3. Suchoň, 4. Hampel a 7. Kostilník. Najmladšie dievčatá obsadili pekné 3. miesto, v súťaži jednotlivcov sa umiestnila V. Nemčeková na 2. mieste a S. Palušáková na 3. priečke. V konkurencii siedmich ZŠ obsadili dievčatá B kategórie (4.-6.roč.) 4. miesto a chlapci B vybojovali krásne 2. miesto s najlepším A. Bríšákom, ktorý v poradí jednotlivcov obsadil 4. miesto.

  O týždeň už čakala najmladších žiakov postupová súťaž - krajské kolo, ktoré 18. 4 zorganizovala ZŠ v Zákamennom. V kategórii A -žiaci súťažili 3 družstvá; naši chlapci síce porazili družstvo z Liptovského Mikuláša, ale favoritom boli gymnasti zo Žiliny, takže v konečnom poradí sme nakoniec obsadili krásne 2. miesto. Na stupni víťazov v súťaži jednotlivcov sa postavil aj náš Filip Goč, ktorý si vybojoval 2. miesto. Družstvo i jednotlivci získali diplom, medaile a pekné spomienky s množstvom zážitkov. Srdečne gratulujeme, ďakujeme všetkým gymnastom a gymnastkám za skvelú reprezentáciu školy a prajeme ešte veľa športových úspechov !

 • Okresné kolo v Gymnastickom štvorboji

 • Kurz prvej pomoci

  Dňa 18. 4. 2018 sa naši druháci zúčastnili praktickej ukážky poskytovania prvej pomoci. Školiteľky - študentky Dominika a Terka zo zdravotnej fakulty žiakom vysvetlili základné pojmy ako vedomie, bezvedomie, stabilizovaná poloha, krvácanie, dusenie, zlomenina. Veľkým prínosom bola praktická časť, kedy si mohli všetci žiaci, za pomoci školiteliek vyskúšať nadobudnuté vedomosti a zručnosti. Študentky si priniesli množstvo pomôcok na výučbu a praktické predvedenie prvej pomoci. Veríme, že tento kurz poskytovania prvej pomoci formou zážitkového učenia, priniesol druhákom nové vedomosti a zručnosti. Týmto by sme sa chceli poďakovať pani Márii Novákovej, ktorá nám toto stretnutie sprostredkovala a študentkám Dominike Boncovej a Terézii Bosíkovej, ktoré si pre žiakov pripravili na záver aj pekné diplomy a malú sladkosť. 

 • Slávik Slovenska - školské kolo

  Dňa 11. apríla 2018 sa v našej škole konalo školské kolo súťaže v speve ľudových piesní Slávik Slovenska. Organizovali ho pani učiteľky 1. stupňa. Do školského kola sa zapojilo veľa šikovných spevákov. Vybrať spomedzi 27 talentov bolo nesmierne náročné. Pripravené deti si s radosťou zaspievali svoju obľúbenú pieseň a za odmenu dostali burácajúci potlesk publika. Okrem našich žiakov sa prišli súťažiacich pozrieť aj rodinní príslušníci. Boli im veľkou oporou.Po vystúpení všetkých prihlásených detí mala odborná porota veľmi ťažkú pozíciu vybrať tých najlepších. Napokon bol konečný verdikt poroty nasledovný:I. kategória:1. miesto: Sofia Kováčiková – III. A2. miesto: Adela Slanicayová – III. A3 . miesto: Daniel Švento – I. BII. kategória:1. miesto: Emília Gejdošová – VI. A2. miesto: Dávid Kulak – V. AIII. kategória:1. miesto: Tomáš Gašpar - IX. AVíťazi školského kola nás budú reprezentovať v okresnom kole súťaže Slávik Slovenska 2018. Všetkým deťom ďakujeme za prípravu a prajeme im veľa úspechov v ďalších speváckych súťažiach.

 • Čitateľský oriešok

  Žiaci 2.A a 3.B sa zapojili do celoslovenskej súťaže Čitateľský oriešok. Súťaž vznikla so zámerom rozvíjať u žiakov čítanie s porozumením, vnímanie medzipredmetových vzťahov, logické myslenie a výtvarnú kreativitu. Mala dve časti – textovú a výtvarnú. Žiaci si najprv prečítali dva príbehy. Na konci textov našli jednoduché aj zložitejšie otázky, ktorými sa museli prelúskať. Po vyplnení úloh pokračovali výtvarnou časťou súťaže, v ktorej mohli prejaviť svoju fantáziu a výtvarné zručnosti. Ich úlohou bolo prepojiť dva prečítané príbehy do jedného obrázka - vymyslieť svoj vlastný príbeh v podobe kresby. Z celkového počtu    28 551 prác, ktoré do súťaže zaslali žiaci zo 753 základných škôl z celého Slovenska, odborná porota vybrala spolu 999 kresieb. Medzi finalistami boli aj naši žiaci – Ondrej Baláž z 3.B,  Gabriela Dvorščáková a Tomáš Struňák z 2.A. Prajeme všetkým žiakom veľa radosti z čítania a objavovania nových dobrodružstiev prostredníctvom literatúry.

 • Zápis do prvého ročníka

 • Carrol´s wonderland

  V školskom roku 2017/2018 si už po desiatykrát pripomíname anglického spisovateľa Lewisa Carrola, ktorý stvoril pre deti rozprávkový svet a ríšu plnú snov a fantázií. Alica v krajine zázrakov je inšpiráciou, ktorá premenila 6. apríla Centrum voľného času v Ružomberku na Krajinu zázrakov, kde hlavnými postavami boli  žiaci prvého stupňa základných škôl. Ich úlohou bolo predniesť tradičné anglické riekanky, rečňovanky a básničky. Blahoželáme Filipovi Gočovi, ktorý sa umiestnil na 2. mieste v tretej kategórii a Gabriele Dvorščákovej, ktorá obsadila 1. miesto v druhej kategórii.

 • Tvorivé dielne

  V predveľkonočnom období si pre nás pracovníčky Liptovského múzea pripravili tvorivú dielňu. Žiaci tretích a štvrtých ročníkov si z papiera a moosgumy vytvorili prekrásne závesné dekorácie.

 • AJ TENTO ROK SME „ZAHVIEZDILI“!!!

  Dňa 20. 3. sa na ZŠ Bystrická opäť stretli mladí astronomickí nadšenci, aby si zmerali sily v okresnom kole OLYMPIÁDY s názvom „ČO VIEŠ O HVIEZDACH“. Našu už osvedčenú trojicu v zložení ADRIAN BOGUSKÝ a DAMIÁN KENDERA a ŠIMON HADAČ tento rok doplnili v 1. kategórii Samuel SUCHOŇ a Adam VAJDÁK.

  Chlapci sa počas roka na tento deň patrične pripravovali, čo sa nakoniec ukázalo aj pri vyhlasovaní výsledkov. V 1. kategórii ŠIMON HADAČ nakoniec obsadil 2. miesto a Samuel SUCHOŇ(ako nováčik)3. miesto. V 2. kategórii sa stal víťazom ADRIÁN BOGUSKÝ DAMIÁN KENDERA skončil na 3. mieste.

  Všetkým trom nádejným astronómom blahoželáme a prajeme im čo najlepšie umiestnenie aj v krajskom kole!!!

 • Krúžok - Šikovné ruky

  Na krúžku Šikovné ruky I. sme sa inšpirovali básňou Ľudmily Podjavorinskej Čim – čim. Spomínate si na príbehy o lenivom vrabčiakovi Čimovi? Musel dostať mnoho príučiek, kým sa stal zodpovednýmmanželom krásnej vrabčice Činky. Deti na motívy básne vytvorili postavičky vrabčej rodinky.

 • Kreatívne dokreslené-výtvarná súťaž

  Do okresného kola výtvarnej súťaže „Kreatívne dokreslené“ na tému VODOPÁD sme zaslali 23 prácnašich žiakov. Potešilo nás, že sme v tejto súťaži uspeli a naša tretiačka Sofia Gazdová získala 3.miesto. Svoje dielo nazvala Pri západe slnka.

 • Tvorivo na hodinách Techniky

  Učebný predmet Technika, s ktorým sa žiaci na našej škole oboznamujú už od piateho ročníka, postupne prináša svoje „ovocie“. Nakoľko predmet by mal byť okrem teoretických poznatkov, založený predovšetkým na praktickej zručnosti, s príchodom veľkonočných sviatkov prinášame niekoľko fotografií z „tvorivej dielne“ našich žiakov.

 • Hviezdoslavov Kubín

  19. marca sme sa stretli v 3. B s umeleckým slovom na školskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín. Poézia aj próza znela skoro dve hodiny v podaní dvadsiatich troch žiakov 1. stupňa našej školy. Príprava na najstaršiu a najprestížnejšiu súťaž v oblasti umeleckého prednesu bola určite náročná. Žiaci a rodičia našli vhodné ukážky, ktoré nás vniesli do zaujímavých situácií a príbehov. Sme radi, že máme žiakov, ktorí ovládajú umenie prednesu a vedia nás svojím precíteným vyjadrením písaného slova potešiť. V kategórii próza zvíťazil Šimon Suchoň z 3. B, 2. miesto získal Ondrej Baláž z 3. B, na 3. mieste sa umiestnil Richard Kucík z 2. B. V kategórii poézia zvíťazil Marek Urban z 3. B, 2. miesto získala Sofia Kováčiková z 3. A a tretie miesto si rozdelili Gabriela Dvorščáková z 2. A a Natanael Ivák z 2. B.

 • Oznam

  V stredu 21. marca 2018 bude riaditeľské voľno pre 5.- 8.ročníky z dôvodu Testovania 9.

 • Anglický týždeň v našej škole

  Opäť po roku sme privítali v našej škole lektorov z Británie Emmu Leech a Mathewa Dyasa.  Mladí, nadšení lektori, ktorí strávili s našimi deťmi celé dopoludnie. Kurzu sa zúčastnilo 61 detí z 2.-9. ročníka. Formou rôznych aktivít sa žiaci učili komunikovať v jazyku čo najefektívnejšie, vyjadrovať svoje vlastné názory a tvoriť vlastné príbehy.

  Kurz pod názvom Talk Talk sa v našej škole konal už piaty rok a žiaci sa po jeho absolvovaní cítia vždy o niečo istejší a nemajú strach sa vyjadrovať.

  Anglický týždeň bol veľkým prínosom pre žiakov,ale aj nás učiteľov. Veľmi sa tešíme na budúci rok. Nech aj toto všetko slúži na česť a slávu Božiu a radosť Matky Božej.

 • Konzultačný deň

  Oznamujeme Vám, že v pondelok 12. marca 2018 sa v našej škole uskutoční konzultačný deň v čase od 14.00 - 16.30 hodiny.

  Všetci ste vítaní.

 • Anglické divadelné predstavenie „Heroes“

  V pondelok 26.febrára 2018 sa žiaci II. stupňa našej školy pod vedením učiteľov,  zúčastnili anglického divadelného predstavenia pod názvom „Heroes.“

  Toto divadelné predstavenie pripravilo Divadelné centrum z Martina a konalo sa vo Veľkej Dvorane Kultúrneho domu v Ružomberku.

   Účasťou na tomto predstavení si žiaci  mohli rozšíriť slovnú zásobu a overiť si svoje vedomosti z anglického jazyka.

  Na nasledujúcich hodinách , učitelia anglického jazyka spolu so žiakmi zhodnotili divadelné predstavenie a tiež  sa navzájom obohatili o nové vedomosti a skúsenosti.  sr. Dagmar Mária Drobňáková

 • Okresné kolo dejepisnej olympiády

  Vo štvrtok 15. februára 2018 sa v priestoroch ZŠ Zarevúca konal v poradí už 10. ročník okresného kola Dejepisnej olympiády. Tematicky bola olympiáda zameraná na dejiny starovekého Grécka (6. – 7. ročník) a Totalitné diktatúry medzi dvoma svetovými vojnami (8. – 9. ročník). Naši žiaci opäť dokázali, že sa v „kráľovskej disciplíne“ vyznajú. V ťažkej konkurencii (spolu 60 súťažiacich) obstáli veľmi dobre. MIRIAM NEMEŠOVÁ v kategórii D (8. ročník) nezaváhala a stala sa VÍŤAZKOU KATEGÓRIE a priamo z 1. miesta postúpila do krajského kola. V kategórii E a F (7. a 6. ročník) obsadili ANDREJ POTOČKA a LENKA LOFAJOVÁ zhodne veľmi pekné 5. miesto. Na súťaži nás reprezentovali aj Jakub Culka, Šimon Galoš a Anežka Prídavková. Všetkým žiakom srdečne blahoželáme, ďakujeme za peknú reprezentáciu školy a Miriam držíme palce v krajskom kole!

 • Pozývame

strana:

Novinky

Kontakt

 • ZŠ sv. Vincenta , Ružomberok
  Nám. A. Hlinku 22, 034 01 Ružomberok
 • Riaditeľka: 044/4304746
  Zástupkyňa: 044/4329933
  Ekonómka: 044/4320214

Fotogaléria