Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Exkurzia štvrtákov

  V Košiciach sme navštívili planetárium, kde sme sledovali nočnú oblohu, videli niektoré známe súhvezdia a fázy mesiaca. Zaujímavé bolo pozorovať zmeny na zimnej a nočnej oblohe. Taktiež sme mali možnosť "preniesť sa" na opačnú pologuľu našej planéty. Zážitok sme mali aj z pozorovania iných  planét.
  V technickom múzeu sme objavovali zákonitosti fyziky, ktoré sme následne  otestovali na technických hračkách.
 • Exkurzia - Saláš KRAJINKA

   

  V jesennom období sme zrealizovali exkurziu v originálnom salaši Krajinka pri Ružomberku, v malebnom prostredí krásnej prírody Liptova. Salaš bol založený v roku 1983 a zachoval si svoj pôvodný ráz a rokmi osvedčené salašnícke tradície.

  Žiaci 2. B sa stali súčasťou tejto jedinečnej atmosféry starých bačov a pastierov, pretože mohli zblízka vidieť chov oviec, vrátane ich kŕmenia a spracovania ovčieho mlieka tradičným ručným spôsobom. Vedúci salaša p. Erik Badánik poskytol deťom výklad o výrobe ovčieho syra bez použitia konzervačných látok, čo je v dnešnej dobe veľkou vzácnosťou. Salaš je jedinečný tým, že je všetko pod jednou strechou - od dojenia ovčieho mlieka až po výrobu syrov, korbáčikov a bryndze.

  Pri príjemnom posedení na salaši deti mohli syrové výrobky ochutnať s domácim chlebíkom. Zažili tiež voňavú atmosféru pekárne. Uvideli, ako sa pečú domáce pagáče či sladké buchty zo surovín priamo z dvora salaša. Mohli si kúpiť zemiakový chlebík a kvalitný medík v rozprávkovej perníkovej chalúpke.

  Deti so záujmom nahliadli do obydlia baču. Každý bača bol pyšný na svoju palicu, valašku a fujaru. Palica pomáhala pri pochôdzkach za ovcami, valaškou sa bránil proti vlkom a medveďom v horách. Na fujare vyhrával svoju túžbu, žiaľ i radosť zo života.

  Liptov bol vždy významným strediskom slovenského syrárstva. Liptovská bryndza bola už v 18. storočí známa aj za hranicami Horného Uhorska. Bryndza patrí medzi mäkké syry a vyrába sa z plnotučného mlieka. V 18. a 19. storočí sa bryndza z Liptova plnila do drevených geliet, ktoré sa naložili na plte plaviace sa dolu Váhom až do Serede. Odtiaľ ju vozili labužníckym odberateľom aj do Viedne. Bryndza sa rýchlo stala veľmi obľúbeným syrovým produktom aj doma, v krajoch, kde ju vyrábali.

  Prehliadku salaša dopĺňali voľne sa pohybujúce domáce zvieratá, výstava historických funkčných traktorov a detské hojdačky. V obchodíku deti zase lákali drevené suveníry: drevená geletka na bryndzu s logom salaša, črpák na žinčicu, tradičná valaška alebo ručne vyrobená vareška. Množstvo tradičných výrobkov je vďačným suvenírom a spomienkou pre každého návštevníka.

  Ďakujeme p. Badánikovi za jeho srdečné privítanie, sprevádzanie a dopravu. Určite sa na salaš vrátime i so svojou rodinkou. Vďační žiaci 2.B

 • Účelové cvičenie

   

  Piatok, 13. októbra sa v našej škole niesol v znamení účelového cvičenia. Na prvej, teoretickej hodine sa žiaci dozvedeli potrebné informácie z oblasti ochrany zdravia a civilnej ochrany. Po nácviku evakuácie školy a „desiatovej prestávke“ si triedy 5. A až 9. A vyskúšali svoje praktické zručnosti. Na vopred pripravených deviatich stanovištiach ich už očakávali žiaci 9. B triedy, ktorí mali pre nich pripravené jednotlivé úlohy: vedomosti a postreh si žiaci preverili pri písaní testov a rozlišovaní varovných signálov, pričom vždy medzi sebou súťažili chlapci a dievčatá danej triedy. Svoju šikovnosť si mohli overiť na stanovištiach, kde hádzali granátom = tenisovou loptičkou na cieľ, ošetrovali otvorenú zlomeninu hornej končatiny a kde si mali v čo najkratšom čase založiť plynovú masku. Na ďalších miestach si mali z ponúkaných predmetov vybrať a použiť improvizované pomôcky individuálnej ochrany a pripraviť evakuačnú batožinu. A aby sa pri evakuácii zamoreného územia nestratili a našli správny smer, čakali ich aj úlohy zamerané na poznávanie topografických značiek, čítanie turistických máp a na určovanie svetových strán a azimutov. Deň sme zakončili prechádzkou do prírody, ktorú sme spojili so zberom gaštanov. Počasie nám prialo a všetci odchádzali domov spokojní a oddýchnutí. Veľká vďaka patrí všetkých žiakom 9. B, ktorí veľmi ochotne pomohli pri príprave a hodnotení jednotlivých stanovíšť.

 • Zbery na našej škole

  Zapoj sa do zberu: papiera - celoročne, pomarančovej kôry, šípok, gaštanov a vyhraj!

 • Misijný jarmok

  Príď a podpor dobrú vec :)

 • Október - mariánsky mesiac

  V mesiaci OKTÓBER, Vás pozývame na modlitbu posvätného ruženca do našej školskej kaplnky.

 • Svet okolo nás

  VIETNAM – BRÁNA DO INDOČÍNY

  Dňa 9. októbra sme sa so žiakmi 7. ročníka už druhýkrát zúčastnili vzdelávacieho programu Svet okolo nás.

  Tentokrát realizačný tím preskúmal krajinu juhovýchodnej Ázie - Vietnam. Vo filmových ukážkach a fotografických záberoch nám moderátori programu priblížili krásy vietnamskej prírody, oboznámili nás s množstvom vietnamských etník, ich ťažkým životom, ale aj s ich typickými výrobkami. Naše chuťové aj čuchové bunky uviedli do činnosti rôzne druhy ovocia a jedál, ktoré v krajine ochutnali a o ktorých nám porozprávali rôzne vtipné historky. No dozvedeli sme sa aj o krutostiach, ktoré domáci obyvatelia zažili v minulosti, keď sa snažili zachovať si samostatnosť vo viacerých vojnách. Hodinka ich rozprávania ubehla veľmi rýchlo, pretože takéto „učenie“ bolo oveľa zábavnejšie ako bežné, školské.

  V závere nášho stretnutia veľmi trpezlivo odpovedali na množstvo otázok, ktorými ich žiaci doslova zasypali. Už teraz sa tešíme na budúcoročné rozprávanie o Kube!

 • Konzultačný deň

  Oznamujeme Vám, že v pondelok 16. októbra sa v našej škole uskutoční konzultační deň v čase od 14.00 - 16.30 hodiny.

  Všetci ste vítaní.

 • Astronomická exkurzia

   

  Dňa 3. 10. naši piataci opäť zavítali do ASTRONOMICKEJ POZOROVATEĽNE pri Gymnáziu Viliama Paulínyho – Thóta v Martine. PaedDr. Ivan Šabo žiakom pútavou formou priblížil vznik, stavbu a fungovanie vesmíru. Svoje rozprávanie spestril krátkymi filmovými ukážkami, ktoré žiakom pomohli ľahšie pochopiť fyzikálne zákonitosti a procesy, ktoré sa vo vesmíre odohrávajú. Žiakov však najviac zaujali „pokusy“, ktoré mohli sami zrealizovať a ktorými si názorne vysvetlili najznámejšie deje vo vesmíre.

  Vzhľadom k tomu, že počasie nebolo vhodné na pozorovanie slnečných škvŕn, PeadDr. Šabo im pomocou počítačového planetária predstavil niektoré známe súhvezdia. Aby si ľahšie zapamätali niektoré názvy, pripomenul im, že veľké množstvo súhvezdí dostalo pomenovanie podľa postáv spomínaných v gréckych bájach.

  Nakoniec si mohli aspoň prezrieť hvezdársku kupolu a vidieť prístroje, ktoré používajú pri pozorovaní nočnej oblohy.

 • Prednáškový deň

   

  Dňa 2. 10. do našej školy zavítala pani lektorka Mgr. Viera Holecová, ktorá mala pre žiakov 6. – 8. ročníka pripravené zaujímavé prednášky.

  Na druhej vyučovacej hodine sa s ňou stretli žiaci šiesteho ročníka. Téma ich stretnutia znela „Si on - line“. Ako sa vyjadrili samotní žiaci, prednáška im objasnila mnohé otázky o používaní internetu a sociálnych sietí. Lektorka im pripomenula, aké nebezpečné je na nich zverejňovať osobné údaje a fotografie a tiež, že všetko môže byť zneužité pri kyberšikane.

  Na ďalších hodinách sa s ňou stretli najskôr dievčatá, a po nich chlapci 7. ročníka, pre ktorých mala pripravené prednášky o dospievaní pod názvom „Čas premien“. Vysvetlila im, aké zmeny môžu pozorovať v období dospievania nielen na svojom tele, ale aj vo svojej psychike a v oblasti medziľudských vzťahov. V rámci prednášky im pripomenula, aké dôležité je dodržiavať zásady správnej životosprávy a hygieny pre ich ďalší zdraví vývoj.

  Poslednú tému „Učím sa učiť“ pani lektorka predstavila žiakom 8. A. Jej cieľom bolo motivovať ich k efektívnemu učeniu sa. Vysvetlila im, že správne sa učiť je dôležité nielen preto, aby sme si získané vedomosti zapamätali čo najdlhšie, ale aj preto, aby sa každý dokázal učiť v čo najkratšom čase čo najlepšie. Na to, aby to dokázali im dala „návod“ ako používať myšlienkové mapy.

  Podľa vyjadrení všetkých zúčastnených žiakov boli všetky prednášky veľmi poučné a žiaci si pri nich mnohé veci uvedomili jasnejšie.

 • Výrobňa hostií - exkurzia

  Dňa 28. 9. 2017 sa naši štvrtáci zúčastnili exkurzie v Prešove, kde sa mohli oboznámiť s podrobným postupom výroby hostií. Ide o jednu jedinú výrobňu hostií u nás na Slovensku. Sestričky nám ukázali všetko - od prípravy  cesta až po konečnú úpravu, v akej  sa distribuujú do farností. Pri každom sv. prijímaní si na nich s vďakou spomenieme, pretože je to náročná práca.

 • Dopravné ihrisko

  27. a 28. septembra naši tretiaci navštívili dopravné ihrisko. Pod vedením príslušníkov polície si zopakovali pravidlá cestnej premávky, precvičili jazdu na bicykli či kolobežke, prechod chodcov cez križovatky. Rozvíjali si zručnosti prierezovej témy Dopravná výchova. Súčasťou bola aj zdravotná príprava v škole s p.uč. Domiterovou.

 • Erasmus+ Southampton

  28. 9. 2017

  Vďaka projektu Erasmus+ som počas týchtoprázdnin mala možnosť venovať sa zdokonaľovaniu svojich jazykových aj pedagogických schopností.Absolvovala somdvojtýždňový kurzdramatickej výchovy v starobylom mestečku Southampton vo Veľkej Británii.

  Southampton je významný prístav na juhu Anglicka, pri Lamanšskom prielive,  pýšiaci sa bohatou históriou. Z tohtomesta dňa 10.aprílav roku 1912  vyplával  na svoju prvú a zároveň aj poslednú plavbu luxusný parník Titanic. Dávnu slávu  pripomínajú mestské hradby aj Bargate, ktorá bola pôvodne vstupnou bránou do mesta a v súčasnosti je jednýmz jeho symbolov. Historická časť mesta je veľmi vkusne prepojená s modernou architektúrou kultúrnych, obchodných  a relaxačných centier. Southampton je  nazývaný aj zeleným mestom. V jeho dynamicky rozvíjajúcej sa centrálnej časti sú nádherné rozsiahle parky, slúžiace na odpočinok odmestského zhonu. Neďaleko za hranicami mesta leží Národný park New Forest. Vďaka známej Southampton Solent University  je v súčasnosti Southampton  multikultúrne univerzitné mesto plné študentov z celého sveta.

  Projekt Erasmus+ mi umožnil spoznať nielen toto romantické mesto, ale aj mnohé ďalšie. Navštívili sme hlavné mesto Londýn, historické mestečká Salisbury, Winchester a Chichester s ich kultúrnymi pamiatkami a prekrásnymi katedrálami. K nezabudnuteľným zážitkom patrí návštevadivadelného predstavenia Trojkráľový večer v Globe Theatre, ktorého autorom je najznámejší anglický dramatik a básnik William Shakespeare. Očarení sme boli aj  magickým komplexom kamenných kruhov a najstaršímislnečnými hodinami - Stonehenge.

  Hlavným  cieľom mojej cesty  však bolo absolvovanie kurzu dramatickej výchovy pre učiteľov.Účasťna tomto kurze bola pre mňa aj moju prácu veľkým prínosom. Okrem toho, že som mala možnosť poznať kultúru a život danej krajiny, stretnúť zaujímavých ľudí a vymeniť si skúsenosti s učiteľmi z rôznych štátov Európy, osvojila som sinetradičné a kreatívne spôsoby vyučovania s prvkami dramatizácie. Vyskúšali sme si tvorivé aktivity, pri ktorých sme si prostredníctvom zážitkového učenia odskúšali pozíciu žiakov vo vyučovacom procese. Praktické činnosti nám umožnili pochopiť zmysel hry a dramatizácie vo vyučovaní, predovšetkým pri rozvoji aktivity, empatie, ale aj sociálnych zručností žiakov. Zaujímavé bolo pracovať  v autentickom prostredí dramatických centier.  Mali sme možnosť priamo v školách sledovať hodiny dramatickej výchovy a diskutovať s lektormi o ich skúsenostiach. Príjemným zážitkom bolo prepojenie teórie s návštevou divadelných predstavení. Svojimi výkonmi nás prekvapili nielen profesionálni herci, ale aj žiaci.

  Tieto všetky skúsenosti ma viedli k posilneniu  pedagogického prístupu vzdelávania prostredníctvom drámy a hry v praxi u mojich žiakov. Nadobudnuté poznatky sasnažím čo najviac aplikovať  do vyučovania, pretože dieťa a hra tvoria jeden celok. S potešením sledujem ako sa aj slabší a nesmelí žiaci zapájajú do spoločných aktivít a vnímajú proces učenia sa ako hru. Učenie prostredníctvom hry a dramatizácieje pre mojich žiakov motivujúce, prirodzene prepojené so životom. Rozvíja  všetky zmysly, dáva šancu prejaviť sa každému žiakovi. Pozitívne ovplyvňuje sociálnu klímu  a vzťahy v triede. Vyučovanie prostredníctvom hry a dramatizácie plní  základný cieľ vzdelávania - buduje u detí pozitívny vzťah ku škole a k získavaniu vedomostí.

  Absolvovanie tohto projektu bolo pre mňa veľmi pozitívnou skúsenosťou a som vďačná za to, že vzdelávacia agentúra Cambridge Study umožňuje študijné pobyty takéhoto charakteru. Doporučila by som ich  každému učiteľovi, ktorý má záujem sa profesionálne  rozvíjať v autentickom prostredí a obohacovať vyučovanie o skúsenosti získané za hranicami našej krajiny.

  Mgr.Eva Andrejčáková

 • Sviatok svätého Vincenta

  27. septembra sme v našej škole oslávili sviatok nášho patróna - sv. Vincenta.

  Pri sv. omši vo farskom kostole sv. Ondreja sme ďakovali nášmu nebeskému Otcovi za dary a čnosti, ktorými obdaril sv. Vincenta. Po svätej omši sa žiaci presunuli do školy, kde ich čakali rôzne aktivity: vypracovanie listu o sv. Vincentovi, priraďovačka z litánií o sv. Vincentovi, tvorba plagátov a aj sladká odmena - pre žiakov z I. stupňa cukrová vata.

  Svätý Vincent, prosím Ťa, aby si aj naďalej ochraňoval a bdel nad našou školou.

   

 • 27. 9. 2017

  Do galérie Sv. Vincent - aktivity v škole boli pridané fotografie.

 • 27. 9. 2017

  Do galérie Sviatok sv. Vincenta - sv.omša boli pridané fotografie.

 • 27. 9. 2017

  Do galérie Prvý deň v škole boli pridané fotografie.

 • Erasmus+ Cambridge

   

  Program celoživotného vzdelávania Erazmus+ ponúka Teacher development profesionálne kurzy pre učiteľov angličtiny, ktoré sú zamerané na ich ďalší profesionálny rozvoj. Program umožňuje výber zo širokej ponuky kurzov pokrývajúcich všetky aspekty výučby od jazyka a metodológie po integrovanú výučbu. Konajú sa celoročne a sú organizované v rôznych mestách v Anglicku, Škótsku, Walese a Írsku. Sprostredkovanie študijného pobytu poskytuje vzdelávacia agentúra Cambridge Study v zastúpení pána Juraja Smolku, nadšenca štúdia v zahraničí. S jeho odbornou pomocou som si vybrala kurz Content and Language Integrated Learning - CLIL v Cambridge.

  Hlavným cieľom kurzu Content and Language Integrated Learning je predstaviť zaujímavé praktické nápady, ktoré je možné využiť v triede pri výučbe. Je to prevažne praktický kurz, ktorý zahŕňa: zlepšenie slovnej zásoby používanej pri výučbe, kľúčovú CLIL metodológiu, hodnotenie učebných materiálov, plánovanie hodín, zoraďovanie úloh podľa dôležitosti, grafické organizovanie práce, analyzovanie zložitosti úloh, rôzne druhy používania jazyka žiakmi, písanie vetných konštrukcií – pomáhanie žiakom rozvinúť schopnosti písať, využívanie internetových zdrojom pre CLIL.

  Moje prvé dojmy boli veľmi pozitívne, krásne prostredie a ústretoví pracovníci. Všetci učitelia Bell Teacher Campus boli veľmi profesionálni a priateľskí. Najväčší rozdiel vo výučbe doma a v Anglicku je “interaction”. Učitelia vás zapoja do diania na každej hodine, čo robí vyučovanie oveľa aktívnejším. Vyučovací proces obohacoval široký výber workshopov, ktoré boli zamerané na zdokonaľovanie sa v gramatike, lexikológií a konverzácií. Naučila som sa veľa nových aktivít pre žiakov, ktoré môžem použiť na hodinách za pomoci dostupných prostriedkov a metód. Hlavne budem môcť žiakom opísať život v anglicky hovoriacej krajine z mojej vlastnej skúsenosti.

  Cambridge je veľmi historické a kosmopolitné mesto. Je známe vďaka svojej univerzite a výučbe angličtiny. Jedna z najlepších univerzít na svete so svojou skvostnou gotickou architektúrou robí Cambridge jedným z najkrajších miest, ktoré navštevuje i množstvo turistov.

  Bell Teacher Campus sídliaci v Homerton College, a University of Cambridge College má vynikajúcu reputáciu vďaka technickej vybavenosti a skúseným učiteľom. Je to medzinárodná škola s možnosťou spoznať sa s ľuďmi z celého sveta. Štúdium v Anglicku je skvelá príležitosť zažiť príjemnú priateľskú, veselú atmosféru a deliť sa aj o vlastné kreatívne spôsoby vyučovania anglického jazyka. Teším sa na využitie všetkých novonadobudnutých skúseností v rámci vyučovacieho procesu prostredníctvom hry a zábavy. Mgr. V. Úradníková

strana:

Novinky

Kontakt

 • ZŠ sv. Vincenta , Ružomberok
  Nám. A. Hlinku 22, 034 01 Ružomberok
 • Riaditeľka: 044/4304746
  Zástupkyňa: 044/4329933
  Ekonómka: 044/4320214

Fotogaléria