Navigácia

Kontakt

 • ZŠ sv. Vincenta , Ružomberok
  Nám. A. Hlinku 22, 034 01 Ružomberok
 • Riaditeľka: 044/4304746
  Zástupkyňa: 044/4329933
  Ekonómka: 044/4320214

Kalendár

Statistics

Počet návštev: 2019844

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • 11. apríla sme sa so štyrmi družstvami zúčastnili na OK v gymnastickom štvorboji, ktoré už tradične prebehlo v telocvičniach ZŠ Zarevúca. V silnej konkurencii škôl, hlavne v dievčenských kategóriách, sa našim cvičencom opäť podarilo obhájiť pekné výsledky z vlaňajších rokov a dokonca i postup do krajského kola. Najlmladší žiaci z 1.-3. roč. v zložení F. Goč, P. Hampel, G. Kostilník a Š. Suchoň porazili družstvo zo ZŠ Zarevúca o 1, 65 bodov, čím získali 1. miesto - v poradí jednotlivcov 2. Goč, 3. Suchoň, 4. Hampel a 7. Kostilník. Najmladšie dievčatá obsadili pekné 3. miesto, v súťaži jednotlivcov sa umiestnila V. Nemčeková na 2. mieste a S. Palušáková na 3. priečke. V konkurencii siedmich ZŠ obsadili dievčatá B kategórie (4.-6.roč.) 4. miesto a chlapci B vybojovali krásne 2. miesto s najlepším A. Bríšákom, ktorý v poradí jednotlivcov obsadil 4. miesto.

 • Dňa 18. 4. 2018 sa naši druháci zúčastnili praktickej ukážky poskytovania prvej pomoci. Školiteľky - študentky Dominika a Terka zo zdravotnej fakulty žiakom vysvetlili základné pojmy ako vedomie, bezvedomie, stabilizovaná poloha, krvácanie, dusenie, zlomenina. Veľkým prínosom bola praktická časť, kedy si mohli všetci žiaci, za pomoci školiteliek vyskúšať nadobudnuté vedomosti a zručnosti. Študentky si priniesli množstvo pomôcok na výučbu a praktické predvedenie prvej pomoci. Veríme, že tento kurz poskytovania prvej pomoci formou zážitkového učenia, priniesol druhákom nové vedomosti a zručnosti. Týmto by sme sa chceli poďakovať pani Márii Novákovej, ktorá nám toto stretnutie sprostredkovala a študentkám Dominike Boncovej a Terézii Bosíkovej, ktoré si pre žiakov pripravili na záver aj pekné diplomy a malú sladkosť.

 • Dňa 11. apríla 2018 sa v našej škole konalo školské kolo súťaže v speve ľudových piesní Slávik Slovenska. Organizovali ho pani učiteľky 1. stupňa. Do školského kola sa zapojilo veľa šikovných spevákov. Vybrať spomedzi 27 talentov bolo nesmierne náročné. Pripravené deti si s radosťou zaspievali svoju obľúbenú pieseň a za odmenu dostali burácajúci potlesk publika. Okrem našich žiakov sa prišli súťažiacich pozrieť aj rodinní príslušníci. Boli im veľkou oporou.Po vystúpení všetkých prihlásených detí mala odborná porota veľmi ťažkú pozíciu vybrať tých najlepších. Napokon bol konečný verdikt poroty nasledovný:I. kategória:1. miesto: Sofia Kováčiková – III. A2. miesto: Adela Slanicayová – III. A3 . miesto: Daniel Švento – I. BII. kategória:1. miesto: Emília Gejdošová – VI. A2. miesto: Dávid Kulak – V. AIII. kategória:1. miesto: Tomáš Gašpar - IX. AVíťazi školského kola nás budú reprezentovať v okresnom kole súťaže Slávik Slovenska 2018. Všetkým deťom ďakujeme za prípravu a prajeme im veľa úspechov v ďalších speváckych súťažiach.

 • Žiaci 2.A a 3.B sa zapojili do celoslovenskej súťaže Čitateľský oriešok. Súťaž vznikla so zámerom rozvíjať u žiakov čítanie s porozumením, vnímanie medzipredmetových vzťahov, logické myslenie a výtvarnú kreativitu. Mala dve časti – textovú a výtvarnú. Žiaci si najprv prečítali dva príbehy. Na konci textov našli jednoduché aj zložitejšie otázky, ktorými sa museli prelúskať. Po vyplnení úloh pokračovali výtvarnou časťou súťaže, v ktorej mohli prejaviť svoju fantáziu a výtvarné zručnosti. Ich úlohou bolo prepojiť dva prečítané príbehy do jedného obrázka - vymyslieť svoj vlastný príbeh v podobe kresby. Z celkového počtu 28 551 prác, ktoré do súťaže zaslali žiaci zo 753 základných škôl z celého Slovenska, odborná porota vybrala spolu 999 kresieb. Medzi finalistami boli aj naši žiaci – Ondrej Baláž z 3.B, Gabriela Dvorščáková a Tomáš Struňák z 2.A. Prajeme všetkým žiakom veľa radosti z čítania a objavovania nových dobrodružstiev prostredníctvom literatúry.

 • V školskom roku 2017/2018 si už po desiatykrát pripomíname anglického spisovateľa Lewisa Carrola, ktorý stvoril pre deti rozprávkový svet a ríšu plnú snov a fantázií. Alica v krajine zázrakov je inšpiráciou, ktorá premenila 6. apríla Centrum voľného času v Ružomberku na Krajinu zázrakov, kde hlavnými postavami boli žiaci prvého stupňa základných škôl. Ich úlohou bolo predniesť tradičné anglické riekanky, rečňovanky a básničky. Blahoželáme Filipovi Gočovi, ktorý sa umiestnil na 2. mieste v trete

 • V predveľkonočnom období si pre nás pracovníčky Liptovského múzea pripravili tvorivú dielňu. Žiaci tretích a štvrtých ročníkov si z papiera a moosgumy vytvorili prekrásne závesné dekorácie.

 • Dňa 20. 3. sa na ZŠ Bystrická opäť stretli mladí astronomickí nadšenci, aby si zmerali sily v okresnom kole OLYMPIÁDY s názvom „ČO VIEŠ O HVIEZDACH“. Našu už osvedčenú trojicu v zložení ADRIAN BOGUSKÝ a DAMIÁN KENDERA a ŠIMON HADAČ tento rok doplnili v 1. kategórii Samuel SUCHOŇ a Adam VAJDÁK.

  Chlapci sa počas roka na tento deň patrične pripravovali, čo sa nakoniec ukázalo aj pri vyhlasovaní výsledkov. V 1. kategórii ŠIMON HADAČ nakoniec obsadil 2. miesto a Samuel SUCHOŇ(ako nováčik)3. miesto. V 2. kategórii sa stal víťazom ADRIÁN BOGUSKÝ a DAMIÁN KENDERA skončil na 3. mieste.

 • Na krúžku Šikovné ruky I. sme sa inšpirovali básňou Ľudmily Podjavorinskej Čim – čim. Spomínate si na príbehy o lenivom vrabčiakovi Čimovi? Musel dostať mnoho príučiek, kým sa stal zodpovednýmmanželom krásnej vrabčice Činky. Deti na motívy básne vytvorili postavičky vrabčej rodinky.

Novinky

Kontakt

 • ZŠ sv. Vincenta , Ružomberok
  Nám. A. Hlinku 22, 034 01 Ružomberok
 • Riaditeľka: 044/4304746
  Zástupkyňa: 044/4329933
  Ekonómka: 044/4320214

Fotogaléria