Navigácia

Kontakt

 • ZŠ sv. Vincenta , Ružomberok
  Nám. A. Hlinku 22, 034 01 Ružomberok
 • Riaditeľka: 044/4304746
  Zástupkyňa: 044/4329933
  Ekonómka: 044/4320214

Kalendár

Statistics

Počet návštev: 1949236

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • Pamätný Deň obetí holokaustu a rasového násilia si každoročne na Slovensku pripomíname 9. septembra. Tento deň nás nabáda, aby sme na chvíľu zastali, zamysleli sa a pripomenuli si hrôzy druhej svetovej vojny. Obzvlášť v dnešnej dobe, kedy sa opätovne vzmáha vlna rasizmu, neznášanlivosti a xenofóbie voči iným národnostiam. Poučení slovami nositeľa Nobelovej ceny mieru Elieho Wiesela: „Svätou povinnosťou všetkých ľudí dobrej vôle je nezabúdať na minulosť.“,sa aj naši deviataci a ôsmaci dňa 16. februára zúčastnili poznávacej exkurzie Osvienčim – Krakov. Po necelých troch hodinách cesty autobusom sme zastavili neďaleko najväčšieho koncentračného tábora v období nacizmu – Osvienčim-Brezinka (Auschwitz I., II.). Mrazivé ráno, vynikajúci výklad lektorky s pútavými príbehmi očitých svedkov (napr. Haliny Birenbaumovej a i.), desivé miesta barakov, plynových komôr a ciel (v jednej z nich bol väznený aj poľský kňaz z Varšavy – sv. Maximilián Kolbe), zanechali v nás hlboké dojmy a nesmierny smútok. Naplnení súcitom sme sa pobrali ďalej. Po hodine a pol nás vítalo mesto Krakov. Našou v poradí druhou zastávkou bola návšteva Sanktuária Božieho milosrdenstva v Lagiewnikoch. Prežili sme tu nezabudnuteľné chvíle. Svätá omša v slovenskej kaplnke, prednáška o živote sv. Faustíny Kowalskej a korunka Božieho milosrdenstva boli pre nás duchovnou posilou a povzbudením, že žiadne zlo nad nami nemá moc, ak naplno dôverujeme Ježišovi. Povzbudení vierou a životom sr. Faustíny sme sa plní nezabudnuteľnýc

 • Žiaci 6.-9. ročníkov našej školy sa zapojili do vedomostnej celoslovenskej súťaže . V 11.ročníku súťaže sa o titul EXPERT uchádzalo viac ako 10 000 žiakov základných a stredných škôl. V silnej konkurencii sa naši žiaci nestratili a medzi najúspešnejších šiestakov patrili: Jakub Culka v téme Dejiny, udalosti, umenie , v téme Mozgolamy Šimon Hadač a Pavol Olos bol úspešný v témach Svetobežník a Dejiny, udalosti , umenie. Siedmakov výborne reprezentoval Anton Olos v téme Tajomstvá prírody. Tomáš Brček z deviateho ročníka zabodoval v témach Svetobežník a Góly, body, sekundy. Titul TOP EXPERT získala najúspešnejšia žiačka z ôsmeho ročníka Miriam Nemešová v témach Dejiny, udalosti, umenie a Svetobežník. Ocenených žiakov sme odmenili diplomami a cenami, ktoré venovala Talentída, n.o. Ďakujeme všetkým účastníkom a úspešným žiakom srdečne gratulujeme.

 • Sezóna karnevalov je v plnom prúde, a preto sme sa aj v našej telocvični zišli vo štvrtok 1. februára na školskom karnevale. Zavítali k nám princezné, princovia, draci, kuchárikovia, zdravotnícki pracovníci, šašovia a rôzne zvieratká. Po úvodnej promenáde masiek nasledovalo vyhodnotenie, kde sa nám zapáčili vlastnoručne vyrobené prezleky. Staršie žiačky pomáhali pri zaujímavých súťažiach, za ktoré mladší žiaci dostali sladkú odmenu. Pri rezkých pesničkách si žiaci zatancovali „metlový tanec“. Na chodbe sme si mohli nakresliť svoj obrázok na papierovú stenu. V závere karnevalu bola tombola a veľa žiakov získalo pekné ceny. Pre všetkých to bolo skvelo strávené popoludnie pri zábave so spolužiakmi.

 • Dnes 29.1.2018 sa uskutočnila pre žiakov deviatych ročníkov beseda s pánom docentom Antonom Laučekom.Ružomberký spisovateľ, rodák z Černovej, svojimi vtipnými príbehmi pobavil našichdeviatakov. Predstavil im svoje knihy, z niektorých prečítal aj krátke poviedky. Zámeromautora bolo hlavne povedať žiakom, že čítať knihy je veľmi dôležité. Porozprával aj historkyz mladosti. Najviac žiakov zaujala a pobavila historka ,,ako sa opíjajú sliepky.“ V závere maližiaci priestor na otázky, na ktoré im pán decent A. Lauček s radosťou odpovedal.

 • Oznamujeme rodičom, že 2. februára 2018 žiaci z dôvodu polročných prázdnin nepôjdu do školy.

 • Srdečne pozývame. Začnite si chystať masky :)

 • Oznamujeme rodičom, že zápis do 1. ročníka sa uskutoční na našej škole v termíne od 9. - 10. apríla 2018.

  Bližšie informácie ohľadom zápisu poskytneme neskôr.

 • Oznamujeme Vám, že v pondelok 15. januára 2018 sa v našej škole uskutoční konzultačný deň v čase od 14.00 - 16.30 hodiny.

  Všetci ste vítaní.

 • V novembri 2017 som mala tú česť zúčastniť sa jazykového kurzu na Malte, ktorý bol zameraný na získavanie nových metód vo výučbe anglického jazyka. Čas strávený na Malte je pre mňa osobne veľkým prínosom po odbornej,ale aj ľudskej stránke. Nové vyučovacie formy sú pre mňa ale aj žiakov, ktorí sú mi zverení zaujímavejšie a viac motivujú vo vyučovacom procese.

  Žiaci v dnešnej dobe nemajú celkovo záujem o učenie a pokladajú to za niečo , čo len „ musia“ robiť. Takže po mnohých zaujímavých metódach, ktoré som tam nadobudla, sa to budem snažiť čo najviac aplikovať v mojej praxi, aby mali žiaci k jazykom bližší vzťah.

 • V rámci projektu Erasmus + som sa v novembri zúčastnila kurzu na Malte. Kurz sa konal v prímorskom mestečku St. Paul´s Bay.

  Malta je katolíckou krajinou a stretla som sa tu s veľmi príjemnými, otvorenými a priateľskými ľuďmi. Návšteva jednotlivých miest mi tiež pomohla vytvoriť si obraz o krajine, ktorú som doposiaľ nepoznala, o jej kultúrnom a historickom bohatstve. Milo ma prekvapili mnohé miesta, ktoré som navštívila napr. ( Valletta - hlavné mesto, Mosta, Rabat, Birkirkara, Marsaxlockk a Imdina).

Novinky

Kontakt

 • ZŠ sv. Vincenta , Ružomberok
  Nám. A. Hlinku 22, 034 01 Ružomberok
 • Riaditeľka: 044/4304746
  Zástupkyňa: 044/4329933
  Ekonómka: 044/4320214

Fotogaléria