Navigácia

Kontakt

 • ZŠ sv. Vincenta , Ružomberok
  Nám. A. Hlinku 22, 034 01 Ružomberok
 • Riaditeľka: 044/4304746
  Zástupkyňa: 044/4329933
  Ekonómka: 044/4320214

Kalendár

Statistics

Počet návštev: 1884306

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • Mesiac december je už tradične spojený s príchodom Vianoc a slávením najkrajších sviatkov v roku. Žiaci druhého stupňa na to pamätali a na hodinách Techniky pod vedením svojich vyučujúcich vyrobili viaceré vianočné dekorácie, ktoré môžu byť ozdobou práve aj Vášho príbytku. Tak neváhajte a príďte nás podporiť na benefičnú Mikulášsku párty, aby sa aj Vaše dieťa mohlo stať tým, čím chce!

 • Srdečne pozývame na BENEFIČNÚ MIKULÁŠSKU PÁRTY, ktorá sa uskutoční 7.decembra 2017 o 15:00 hodine v priestoroch telocvične.

 • Vyučovanie slovenského jazyka a literatúry dáva priestor pre tvorivé aktivity, ktorých cieľom je podpora čítania, rozvoj čitateľskej gramotnosti a komunikačných zručností žiakov. Tvoria ich tematické podujatia, hlasné, tiché a zážitkové čítanie s porozumením, práca s literárnym textom, dramatizácia, literárne a výtvarné tvorivé dielne. Neodmysliteľnou súčasťou edukačných aktivít je mestská knižnica. Žiaci 2. B sa stali jej pravidelnými návštevníkmi. Zoznámili sa s tvorbou knihy, detskými spisovateľmi a obľubenými knižnými titulmi. Cieľom je učiť deti láske ku knihám a k čítaniu, zároveň vnímať čítanie ako zmysluplnú formu využitia voľného času. Tematický výber:

 • Zážitkové učenie je jedna z najúčinnejších foriem učenia sa. Jedná sa o iný prístup pri učení, kedy sa miesto poučiek predkladajú žiakom zážitky. Ak na vlastnej koži deti zažijú niečo zaujímavé, získavajú tým trvalejšie vedomosti a skutočné spomienky. Oceňujeme vzdelávacie podujatia v Liptovskom múzeu, na ktorých sa zúčastňujú žiaci 2.B. Majú tak jedinečnú príležitosť vyskúšať na sebe zážitkovú metódu učenia sa. Medzi navštevované vzdelávacie tvorivé podujetia patria:

  • Krása ľudového kroja - dokumentácia histórie ľudového odevu od najstarších čias s následnou výrobou netradičných papierových korálok a náramkov.

 • Dňa 28. novembra sa na ZŠ Bystrická konala astronomická súťaž ASTROSTOP. Ako je už tradíciou, aj naši žiaci(tentokrát v zostave Adrián Boguský, Damián Kendera, Šimon Hadač a Samuel Suchoň) boli pripravení zmerať si sily s ďalšími nadšencami astronómie z nášho okresu.

  V prvých dvoch kolách si všetci súťažiaci môžu overiť svoje vedomosti vo forme testu a poznávania odborných fotografií. Po spočítaní všetkých získaných bodov postupujú do ďalšieho - semifinálového kola najlepší piati súťažiaci. V tom to roku sme mali v elitnej skupine jedného zástupcu - Adriána Boguského, ktorý postúpil zo štvrtého miesta. Po „vylúštení“ 8 tajničkových otázok, pridelení získaných bodov a odpočítaní časovej straty nakoniec Adrián najlepším výkonom poskočil na medailové tretie miesto. Bohužiaľ, do finálového kola postupujú len prví dvaja astronómovia, čo Aďovi uniklo o 4 body. Ešte väčšiu smolu mal však Šimon Hadač, ktorému postup do semifinálového kola unikol o jeden bod.

 • V piatok 3. 11. sa žiaci 3.A a 4.A vydali na príjemnú a poučnú hodinu do Liptovského múzea v Ružomberku. Zúčastnili sa vzdelávacieho programu V znamení svätého Huberta. Kvalifikovaní pracovníci žiakom sprostredkovali podoby lovu v stredoveku, rozpovedali im dávne poľovnícke povesti z Liptova, „naživo“ sa stretli s kráľom Matejom Korvínom – vychýreným poľovníkom, ktorý v rozľahlých revíroch Liptova prežil nejedno dobrodružstvo. Všetci žiaci so zatajeným dychom sledovali výklad odborníka a vnímali nové zaujímavé informácie.

 • Školské kolo recitačnej súťaže v prednese kresťanskej poézie a prózy„...a slovo bolo u Boha...“ sa v našej škole uskutočnilo 2. 11. 2017. Poslaním súťaže je rozvíjať záujem o hodnotnú literatúru, spoznať krásu kresťanskej literatúry a prehlbovať úctu k materinskej reči. Stretli sme sa s recitátormi z 2., 3. a 4. ročníka. V prednese poézie sa víťazom stalJakub Kútny z 3.A, na 2. mieste sa umiestnila Gabriela Dvorščáková z 2.A, na 3. mieste Sofia Kováčiková z 3.A. V prednese prózy sa víťazkou stala Terézia Kostilniková z 3.B, na 2. mieste sa umiestnila Sára Palušáková z 3.B a na 3. mieste Jakub Stanojevič zo 4.A. Víťazom srdečne blahoželáme a držíme im palce pri reprezentácii našej školy 2.12. 2017 v GSA Ružomberok.

 • Už sa stalo tradíciou, že na hodinách dejepisu žiaci každoročne v rámci projektového vyučovania predstavujú netradičné historické artefakty z rôznych období, pravekom začínajúc a končiac modernými dejinami. Okrem rôznych historických stavieb sme ponuku rozšírili aj o zážitkové vyučovanie formou stvárnenia historickej postavy, príp. i výtvarného prevedenia v podobe portrétu. Hneď na úvod šk. roka zaujal pozornosť žiakov príchod Juraja Jánošíka, ktorého veľmi autenticky stvárnila žiačka 7.A triedy – Viktória Dubovská. Zahanbiť sa nenechali ani žiaci z 8.A, ktorých historické artefakty [protitanková päsť – Teodor Roštek a Damián Slačka i katapult – Viktória Vecková] či portrét Abrahama Lincolna (1809 – 1865) od Zuzany Bebjakovej sa stali inšpiráciu a príkladom hodným nasledovania pre ďalších spolužiakov. Už teraz sa tešíme na vaše ďalšie tvorivé nápady!

 • Aj v tomto školskom roku sme sa so žiakmi 7.ročníka zapojili do 4.ročníka literárnej súťaže ,,Každým slovom krok k umeniu" . V II. kategórii (5.-7.ročník) žiačky našej školy získali krásne umiestnenia: 1.miesto Terézia Kútna a 3.miesto Michaela Babicová. Srdečne blahoželáme!

Novinky

Kontakt

 • ZŠ sv. Vincenta , Ružomberok
  Nám. A. Hlinku 22, 034 01 Ružomberok
 • Riaditeľka: 044/4304746
  Zástupkyňa: 044/4329933
  Ekonómka: 044/4320214

Fotogaléria