Navigácia

Kontakt

 • ZŠ sv. Vincenta , Ružomberok
  Nám. A. Hlinku 22, 034 01 Ružomberok
 • Riaditeľka: 044/4304746
  Zástupkyňa: 044/4329933
  Ekonómka: 044/4320214

Kalendár

Statistics

Počet návštev: 1016487

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • Otvorenie školského roka 2015/2016

  Milí rodičia a žiaci!

  Oznamujeme Vám, že dňa 2. septembra 2015 začína nový školský rok 2015/2016. O 8,00 hodine sa zúčastnime sv. omše vo farskom kostole sv. Ondreja a potom bude nasledovať slávnostné otvorenie nového školského roku.

 • OZNAM

  Milí rodičia žiakov, ktorí sa stravujú v jedálni, prosíme Vás, aby ste si všimli nasledujúci link: http://www.internatrbk.sk/oznamy.phtml?id3=94713
  ĎAKUJEME

 • Záver školského roka

  Dnes sme pri sv. omši slávili sviatok svätých Petra a Pavla veľké postavy našej Cirkvi, ktorí boli horlivými šíriteľmi Kristovho evanjelia a skutočnými svedkami jeho náuky až po preliatie krvi. Sú nám všetkým veľkým vzorom vo vytrvalosti, neúnavnosti, prekonávaní mnohých príkorí a prekážok, ktoré sprevádzali ich poslanie, ktoré im bolo zverené.
  Aj každému z nás bola zverená úloha, životné poslanie, ktoré postupne napĺňame malými, či väčšími krokmi. V tejto chvíli sa skúsme trochu zastaviť a pozrieť späť na etapu, ktorú sme v dnešný deň zavŕšili. Je to uplynulý školský rok prežitý v tejto škole, sú to každodenné príchody a odchody zo školy, ste to vy – žiaci, i vy – učitelia, sú to vaši rodičia, nespočetné množstvo hodín, zvonení, ktoré ohraničovali to podstatné, čo sa tu dialo, a to vaša výchova a vzdelávanie. Prešli sme opäť spoločne kúsok cesty a vrátiť späť sa už nedá. Teraz môžeme len konštatovať aký bol pre vás i pre nás. Každý nech to najlepšie posúdi sám podľa vlastného vedomia a svedomia.
  Chcem poblahoželať našim prvákom, ktorí urobili asi najviac viditeľný pokrok od vstupu do školy. Naučili sa písať a čítať, a to je veru veľká vec. Prajem Vám, milí prváci, aby ste aj počas prázdnin vedeli využiť svoje vedomosti a aspoň občas si niečo prečítali.
  Najväčší úsek svojho života tu strávili naši deviataci, ktorí ako žiaci našej školy sú tu dnes posledný krát. Aj im chcem popriať, aby všetko to dobré a pekné, čo v tejto škole získali, vo svojom živote i v školách, na ktoré pôjdu bohato zúročili.
  Aj vám ostatným chcem zaželať prázdniny plné oddychu, krásnych chvíľ s vašimi blízkymi, kamarátmi a aby ste sa zdraví vrátili do školy v novom školskom roku.

 • Škola v prírode

  ŠKOLA V PRÍRODE - VAŽEC 15. – 19. 6. 2015

  Šťastné a radostné dni, ktoré prežili naši tretiaci v ŠKOLE V PRÍRODE zachytávajú aj ich básene a bohatá fotodokumentácia.

 • Beh olympijského dňa

  Dňa 23. júna 2015 sa žiaci a žiačky, ktoré vyhrali triedne-školské kolo, zúčastnili na okresnom kole "Behu plympijského dňa" BOD prebehol na Nám. A. Hlinku za účastí ružomberských základných škôl. I tento rok sme úspešne obstáli. Víťazi na 1.-3.mieste získali medaily, diplomy a vecné ceny.

 • Via Historica

  Dňa 19. júna 2015 naša škola opätovne privítala vo svojom areáli šermiarsko-divadelnú kumpániu Via Historica. V priestoroch telocvične žiaci zažili štylizovanú hodinu dejepisu, ktorá sa niesla v duchu včasných dejín Slovenska a Slovákov. Vystúpenie pod názvom „Slovanská cesta históriou – od Sama... po Štefana“ priblížilo žiakom život našich predkov od najstarších čias (avarské rabovanie, Samova ríša, pohanské zvyky) cez veľkomoravské obdobie (vláda dynastie Mojmírovcov, príchod solúnskych bratov a boje s Frankami) až po vznik Uhorského kráľovstva (príchod Maďarov a korunovácia Štefana I. Veľkého). Zážitková forma výučby v humorných divadelných scénkach, na ktorej sa spolupodieľali aj samotní žiaci nám spríjemnila piatkové dopoludnie a zanechala v nás opätovne, tak ako v roku 2013 skvelé dojmy. 

 • História očami našich žiakov

  V dňoch 8. – 9. júna 2015 sa po prvýkrát na našej škole uskutočnila výstava pod názvom História očami našich žiakov. Pedagógom, rodičom a priateľom školy sa ponúkol netradičný pohľad na historické artefakty z rôznych období, pravekom začínajúc a končiac modernými dejinami. Najväčší úspech zaznamenali bodné, sečné, úderné, vrhacie a strelné palné zbrane (napr. gladius – dvojsečný rímsky meč; katapult; halapartňa a sekery; vikingská sekera a štít; obranné delo; revolver; Sten gun/Sten MK2 – samopal britskej výroby; mínomet a i.). Zaujali aj historické stavby z rôznych období buď na Slovensku Vartovka v Krupine či Nový zámok v Banskej Štiavnici, alebo vo svete Chichen Itzá/El Castillo z Mexika, príp. Eiffelova veža a Víťazný oblúk z Francúzska. 

 • Štvrtáci na exkurzii v Bratislave

  Štvrtáci sú prirodzene zvedaví a zaujímajú sa o svet okolo seba a jeho fungovanie. Vyučovanie vlastivedy je postavené na pozorovacích aktivitách, a preto sa žiaci 4.A a 4.B  dňa 27.mája vybrali na  exkurziu do Bratislavy. Cestou rýchlikom si žiaci všímali ako sa mení krajina z hornatej na rovinatú. Z hlavnej železničnej stanice putovali okolo prezidentskej záhrady a sídla prezidenta - Grasalkovičovho paláca na Hodžovom námestí, dostali sa na Hviezdoslavovo námestie, kde si prezreli historické budovy. Prezreli si pozorne historické jadro starej Bratislavy a na pravé poludnie obetovali svätú omšu za rodičov v Dóme sv. Martina. Popoludní si v priestoroch Bratislavského hradu prezreli zaujímavú výstavu predmetov z 1. svetovej vojny, expozíciu o reformátorovi slovenskej spoločnosti – Ľudovítovi Štúrovi, zbierkové predmety historických a numizmatických fondov, zlatú korunu 1. kráľa  Uhorska sv. Štefana v korunnej veži hradu. Po namáhavej exkurzii sa žiaci presunuli na železničnú stanicu a príjemne unavení cestovali späť do Ružomberka. Takto zaujímavo si štvrtáci utvrdili vedomosti, ktoré sa naučili na hodinách vlastivedy o hlavnom meste našej vlasti.

 • Duchovné obnovy

  25. mája sa naši šiestaci ráno stretli na autobusovej stanici. Odtiaľ sa spoločne vybrali do neďalekej dedinky Ludrová, kde na nich čakal pán kaplán Matúš s bohatým programom.

  Rozprával o mnohých zaujímavých témach, povzbudil všetkých v tom, že kresťania majú byť radostní, pretože Pán Boh je radosť a On sa teší, keď sme my, Jeho deti, radostné. Svojim rozprávaním, trefnými príkladmi či videami vyčaril neraz úsmev na tvári žiakov aj ich učiteliek.

 • OK v atletike

  V stredu 20. mája sa v športovom areáli ZŠ Zarevúca konalo OK družstiev  v atletike, kde za účasti 17 ZŠ atléti - jednotlivci a družstvá - bojovali o postup do KK .Celkom pretekalo 258 pretekárov, z toho 128 dievčat a 130 chlapcov.

Novinky

Kontakt

 • ZŠ sv. Vincenta , Ružomberok
  Nám. A. Hlinku 22, 034 01 Ružomberok
 • Riaditeľka: 044/4304746
  Zástupkyňa: 044/4329933
  Ekonómka: 044/4320214

Fotogaléria