Navigácia

Kontakt

 • ZŠ sv. Vincenta , Ružomberok
  Nám. A. Hlinku 22, 034 01 Ružomberok
 • Riaditeľka: 044/4304746
  Zástupkyňa: 044/4329933
  Ekonómka: 044/4320214

Kalendár

Statistics

Počet návštev: 1312540

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • V dňoch 27. a 28. 4. sa v priestoroch Krajskej hvezdárne v Žiline uskutočnilo krajské kolo súťaže ČO VIEŠ O HVIEZDACH. Našu školu reprezentovali až traja súťažiaci. Najlepší výkon tento rok podal ADRIÁN BOGUSKÝ zo 6. A triedy, ktorý obsadil konečné 5. miesto. Spolu s Damiánom Kenderom, tiež žiakom 6. A triedy, súťažili 27. apríla v 1. kategórii (4. - 6. roč.). Ďalší deň si zmerali sily súťažiaci v 2. kategórii(7. - 9. roč.), v ktorej nás reprezentoval Pavol Hýroš z 8. A triedy.Všetci naši reprezentanti podali ohromné výkony v oblasti teoretických znalostí astronómie, slepej mapy hviezdnej oblohy aj v počítaní astronomických príkladov. Najviac sa im tento rok darilo pri ústnom kole, kde získali takmer 90% z celkového počtu bodov.

 •  

  25. apríla sa na našej škole rozozvučal spev slovenských ľudových piesní počas školského kola Slávik 2016. Žiaci spievali v troch vekových kategóriách 2 slohy ľubovoľnej piesne bez sprievodu hudobného nástroja. V I. kategórii sa najlepšie umiestnili nasledovní žiaci: 1. miesto – Sofia Kováčiková z 1. A, 2. miesto – Peter Dvorský z 3. B, 3. miesto – Terézia Wiedlichová z 2. B. V II. kategórii sa umiestnili na popredných miestach: 1. miesto – Paula Palušáková z 4. A, 2. miesto – Filip Mihok z 5. A, 3. miesto – Nicole Kuráňová zo 4. B. V III. kategórii zvíťazili: 1. miesto – Paulína MIlanová zo 7. B, 2. miesto – Tomáš Gašpar zo 7. A a 3. miesto – Jozef Zsigmund zo 7. A. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme, že ľudová pieseň má stále miesto v ich srdiečkach.

 • V stredu 20.4.2016 sa žiaci 4.A zúčastnili na vzdelávacom programe Šaty robia človeka z cyklu Spomienky na minulosť v Liptovskom múzeu, na realizáciu ktorého sa prišli pozrieť  aj budúci učitelia - študenti Katolíckej univerzity v Ružomberku.

 • Dňa 6. apríla 2016 prebehlo okresné kolo matematickej olympiády, kde náš žiak TOMÁŠ BRČEK zo 7. B triedy obsadil 1. miesto v kategógii Z7. Na 4.- 5. mieste skončila Veronika Petercová tiež zo 7. B triedy.

 • Vlaňajší víťaz - ZŠ Š. Šmálika v Tvrdošíne usporiadala v dňoch 15.- 16. apríla volejbalový turnaj zamestnancov cirkevných škôl našej diecézy. Zišlo sa tu 6 silných, kvalitatívne vyrovnaných družstiev, ktoré bojovali o putovný pohár. Hral ...
 • Dňa 14. 4. sa v telocvičniach ZŠ Zarevúca uskutočnilo OK v gymnastickom štvorboji 5- členných družstiev. Súťažili tri vekové kategórie A, B, C dievčat a chlapcov. Našu školu reprezentovali 4 družstvá - 2 dievčenské a 2 chlapčenské - a všetky obsadili pódiové umiestnenia. Najmla ...
 • 6. apríla sa žiaci 1. stupňa zúčastnili súťaže Carrol´s Wonderland v prednese anglických riekaniek, rečňovaniek a básničiek.Pri prednese si mohli pomáhať rukami, nohami, mimikou, svoj prednes mohli umocniť obrázkom, prevlekom, rekvizitou. Trojčlenná porota hodnotila výslovnosť, plynulosť prejavu a originalitu. Potešili sme sa, že v I. kategórii najmladších žiakov získal 2. miesto náš žiak Filipko Goč z 1. A.

 • V dňoch 4. a 5. apríla 2016 na našej škole prebiehal zápis žiakov do 1.ročníka. Ďakujeme rodičom za dôveru voči našej škole.

  Budúcim prváčikom želáme úspešný štart!

Novinky

Kontakt

 • ZŠ sv. Vincenta , Ružomberok
  Nám. A. Hlinku 22, 034 01 Ružomberok
 • Riaditeľka: 044/4304746
  Zástupkyňa: 044/4329933
  Ekonómka: 044/4320214

Fotogaléria